Община Пловдив е твърда, че няма да разреши на този етап провеждането на „Коледен базар Капана”. По-рано организаторите изпратиха писмо, с което смятат, че има двойни стандарти при мерките , като се сравняват с пазарите и хипермаркетите. Градските власти обясняват, че ако има предпоставка за облекчаване на мерките след 21 декември ще разрешат някои публични събития, но към този момент това не е така.

Без коледен базар в Капана, Община Пловдив отказва всички публични проявиЕдинствено ледената пързалка е получила разрешение за работата си

Организаторите на забранените коледни базари: С какво сме по-опасни от хипермаркетите?С решенето си Щабът и общината оставят без препитание десетки творци и занаятчии без да ги компенсира

Ето и целия отговор а Община Пловдив:

Във връзка с постъпило искане на организаторите на „Коледен базар Капана“, „Панаира на занаятите“ и „Фермерски пазар Пендара – Пловдив“ за разрешение за провеждане на коледни базари, ви информираме за следното:

 Общинските кризисни щабове имат право на местно ниво, спрямо епидемиологичната обстановка, да вземат допълнителни мерки, които са извън обсега на заповедите на министъра на здравеопазването. С оглед на актуалната обстановка: високи нива на заболеваемост с Ковид-19 в Пловдив, намаляващ капацитет на болниците и свръх натовареност на медицинския персонал, Общинският кризисен щаб препоръча издаването на заповед, с която се спира издаването на разрешителни за публични мероприятия до 21 декември 2020 г.

 Общинските пазари продължават работата си, тъй като те са ситуирани на отредени за целта места, на които дейността е организирана, така че да няма смесване на потоци, да се подсигурят входове и изходи. На организаторите на фермерските пазари е предоставена възможността да предлагат продукцията си на общинските пазари, за да могат да я реализират.

 Водени от разбирането, че животът и здравето на гражданите е най-важният приоритет и ценност, Общинският кризисен щаб предприема всички мерки за предотвратява струпването на много хора на обществени места.

 Община Пловдив е водеща в организацията на подобен тип базари и фестове и винаги е подкрепяла техните инициатори, нещо което ще продължи да прави и след приключване на усложнената епидемиологична ситуация.

 Общинският кризисен щаб следи нивата на заболеваемостта и как предприетите мерки й се отразяват. Ако има предпоставки за облекчаване на мерките, ще бъде предоставена възможност за превеждане на публични събития след 21 декември 2020 г.