Областният управител Илия Зюмбилев атакува предложението заплатите на общинските съветници на Пловдив да бъдат увеличени. Мотивът, с който областният управител е взел това решение, е, че подобен ръст се явява незаконосъобразно.

Припомняме, че след приемането на бюджета на Общината, кметът Костадин Димитров ще взима по 5500 лева заплата, което е ръст с близо 60 на 100. С приблизително толкова ще се вдигнат и заплатите на районните кметове, които стигат до 3200 лева. Освен техните, с отделно предложение общинските съветници решиха да коригират и собствените си месечни възнаграждения. Ръстът, който те предвиждат, е с близо 50%, или грубо казано до 3000лв. месечен доход.

Областният управител обаче е на мнение, че така предложените суми не са съразмерни спрямо ангажираността, която общинските съветници имат.

От администрацията заявиха официално, че решението "съществено противоречи на чл. 79 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, защото Правилник се изменя и допълва само с изрична разпоредба на последващ нормативен акт от същата степен, т.е. с Правилник за изменение и допълнение". Такъв в случая не е приет и не е спазена процедурата по Закона за нормативните актове, изискваща задължително публично оповестяване на проект, допълват от Областна управа. 

Предложението следва да бъде разгледано отново на сесия на ОбС, като то отново може да бъде прието в настоящия вид. Ако не бъде преразгледано и пременено, Зюмбилев има още един шанс да го парира – като се обърне към съда.

Какво предвижда промяната

Според действащия правилник, председателят на местния парламент взима 80% от заплатата на кмета. С промяната в заплащането на градоначалника Атанас Узунов ще взима 4400 лева месечно. Общинските съветници пък нетно получаваха около 1000 лева заплата, но имаха още 1057 лева за т.нар. представителни разходи – гориво, наеми на офиси, канцеларски материали и други. Според новото решение съветниците ще взимат до 70% от заплатата на председателя, по 27% на сесия или 1000 лева на сесия при две заседание месечно. Участията в комисиите става от 2% на 4% - по 132 лева на участие при 4 на месец, или 528 лева месечно. Това значи, че след промяната един общински съветник ще взима до 2500 лева заплата, плюс представителните разходи. Последните обаче бяха намалени наполовина до 527 лева на месец, следователно един съветник може да си докарва до 3000 лева на месец.

Вдигнаха заплатата на кмета на Пловдив и съветниците, приеха и новата структура на ОбщинатаГрадоначалникът ще се разписва срещу 5500 лева, общинарите ще ги докарват до 3000 лв.