С приемането на бюджета на Община Пловдив от Общинския съвет кметът Костадин Димитров ще взима вече по 5500 лева заплата.  Досега той се  разписваше за 3350 лева, като увеличението е с близо 60%.  С приблизително толкова ще се вдигнат и заплатите на районните кметове  до 3200 лева.

Общинарите в отделно решение вдигнаха и своите заплати, като приблизителното то е с 50% ръст, но се променя цялата структурата по плащането.

Пловдив ще разполага с 684 млн. лева, Общинският съвет прие бюджета за 2024 годинаС 31 гласа „За” местният парламент одобри макрорамката на бюджета

Според действащия правилник председателят на местния парламент взима 80% от заплатата на кмета. Така Атанас Узунов ще взима  4400 лева месечно,  а промяната касае образуването на възнагражденията на останалите 50 общински съветници. Досега по правилник те получаваха по 15% от заплатата на председателя за заседание и 2% за участие в комисии. Максималният размер на месец обаче бе 50% от заплатата му.

Нетно те получаваха около 1000 лева заплата, но имаха още 1057 лева за т.нар. представителни разходи. За последните  на практика се представят единствено фактури за гориво, наеми на офиси, канцеларски материали и други и те биват осребрявани.

Според новото решение те  ще взимат до 70% от заплатата на председателя.  Предложението е те да взимат по 27% на сесия или 1000 лева на сесия при две заседание месечно, колкото се провеждат. Участията в комисиите става от 2% на 4% -  по 132 лева на участие при 4 на месец, или 528 лева месечно.

Това значи, че след промяната един общински съветник ще взима до 2500  лева заплата  плюс представителните разходи. Последните обаче бяха намалени наполовина до 527 лева на месец.  Така общо един съветник може да си докарва до 3000 лева на месец.

Новата структура на Община Пловдив също бе приета. Тя касае най-вече разместван е ресорите на зам.-кметовете. Единственият незает пост е на зам.-кмета по транспорт. На днешната сесия градоначалникът заяви, че скоро се очаква там да има назначение, като се водят разговори в тази насока.  Дотогава ресорът е поверен на Ангел Славов, който е зам.-кмет по обществен ред и сигурност.

Владимир Темелков ще  отговаря за „Дигитализация, европейски политики, бизнес развитие и образование”.  Женя Петкова пък ще е вице по „Финанси, общинска икономика и социална политика“.

Инж. Тошо Пашов е с ресор „Строителство, инвестиции и общинска собственост“,  Пламен Панов за „Култура, археология и туризъм“, а Иван Стоянов за „Екология и здравеопазване“. Новата структура влиза в сила от 1 април.

Разместване има и при част от структурните звена, за които отговарят зам.-кметовете. Създава се отдел „Дигитализация“, както и отдел „Зелени системи“.