Областният управител на Пловдив инж. Илия Зюмбилев бе официален гост на Деня на кариерата в  Аграрния университет в  Пловдив. Събитието бе тържествено открито в VІІ аудитория – Факултет по растителна защита и агроекология от ректора на университета доц. Д-р Боряна Иванова с приветствие и благодарност към всички присъстващи. Кариерният форум се организира ежегодно в университета, за да осъществи директен контакт между бизнеса, академичната и студентската общност и да създаде реални предпоставки за наемане на бъдещи професионалисти и създаване на нови контакти.

Присъствието на високопоставени представители от управлението на града – областния управител инж. Илия Зюмбилев и заместник-кмета по „Oбразование, бизнес развитие и европейски политики“ Владимир Темелков, допълни още по-голямата значимост на събитието и подчерта необходимостта от сътрудничество между образованието и бизнеса за успешно интегриране на студентите на пазара на труда.

В рамките на форума компаниите представиха своите работодателски марки и предложения за стажантски програми и свободни работни позиции.

 „Земеделието е ключов сектор в икономиката на развиващите се страни в Европа и света. Въглеродната неутралност и екологичните промени са само част от новите предизвикателства пред сектора. Бъдете актуални, смели и инвестирайте в образованието си, защото знанието ще ви се изплати многократно в живота.“ – сподели инж. Илия Зюмбилев