Какво трябва да се случи с общинските жилища в Пловдив? Трябва ли Община Пловдив да строи жилища, или да дава имоти срещу обезщетение? Тези и други въпроси от жилищната политика на Община Пловдив се дискутираха в местния парламент по време на точката за Годишната програма за разпореждане с имоти общинска собственост.

По своето същество предложението бе като при всяка друга година – десетки страници с имоти, с които разполага Община Пловдив и как ще се разпорежда с тях. По време на дискусиите обаче бе поставен въпроса относно най-голямото перо в общинската собственост – апартаментите. Община Пловдив разполага с близо 3600 апартамента, като на година предвижда от тях приходи от наеми в размер на 1,5 млн. лева.

Оказва се обаче, че тези жилища са по-скоро пасив, отколкото актив. Причината е, че разходите по тях са повече от приходите, а през годините се трупат все повече задължения. Към днешна дата несъбраните приходи от ОП „Жилфонд” са 3,6 млн. лева.

Според Слави Георгиев Община Пловдив трябва да се освободи от този пасив, като изгради съвсем нова жилищна политика, а именно да стъпи на пазара на строителството. Според него,  ако градските власти са възложители на жилищно строителство на собствени терени, то приходите в бюджета ще бъдат далеч по-големи, като по този начин ще се реализира и стопанска дейност. Освен това  сградният фонд на Община Пловдив ще бъде обновен с по-качествени жилища.  Николай Радев от БСП пък предложи вместо общинските парцели да се продават, да се дават на обезщетение, с което  Общината да получава апартаменти и да обновява фонда.

На практика от тези 3600 апартамента 98% са в панелни блокове, а 2000 от тях се намират в Столипиново. От другите 1600 – 702 са в „Тракия”, 382 в „Южен” и между 100 и 200 в другите три района на Пловдив.

Малка част от тях са във фонд „Ведомствен”, а другите са предоставяне под наем.  При определените условия гражданите и общинските служители могат да закупят тези имоти, като обичайно това са между 20 и 30 апартамента годишно.

Безспорно най-голям е проблемът в „Столипиново”. Там има блокове, чиито мазета са под вода, като за тях трябва да има конструктивно обследване дали не са опасни.  За да се отводнят и обследват тези апартаменти трябват над 1 млн. лева – почти цялата годишна сума от наеми, която прибира общината от всичките си апартаменти.

Отделно тази година трябва да се издадат технически паспорти на всеки един апартамент, чиято средна стойност е около 200 лева. Това означава, че градските власти трябва да заделят над 700 000 лева за тези паспорти на 3600 апартамента.  

Всичко тези мотиви бяха изтъкнати на днешната сесия, което все повече убеждава, че Община Пловдив има нужда от нова жилищна политика. Наскоро се прокрадна идеята апартаментите в Столипиново да бъдат продавани на обитателите им на преференциални условия и цени. Към момента обаче не са взети никакви конкретни решения в тази насока.  

В самата програма е записано, че близо 10 млн. лева очаква Община Пловдив в Бюджет 2021 от приходи от собственост.  В нея е заложено 2,3  млн. лева да влязат в хазната от наеми на общински апартаменти и нежилищни имоти. От концесии тази сума трябва да 1,6 млн. лева, а точно 6 млн. лева ще са от продажби.

От общински жилища , които ще се продадат на правоимащи наемалите се очакват 3,1 млн. лева. В бюджета се очаква да постъпят и 2,6 млн. лева от продажба на сгради и земя чрез провеждане на търгове, a oще 300 000 лева по други малки пера в програмата.