ВиК – Пловдив отново получи финансова корекция по най-големия си проект през изминалия програмен период през ОП „Околна среда”. С решение на управляващия орган на водното дружество е наложена финансова корекция в размер на 25% за проекта   „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи в обособена територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив, България“, Оперативна програма  „Околна среда 2014 – 2020“.

Целият проект е за над 200 млн. лева, като корекцията от 25% е наложена за обект: "Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект „реконструкция на довеждащ водопровод от ПС Катуница до прекъсвателна шахта 50м3 гр. Асеновград“ на стойност от близо 10 млн. лева без ДДС. Това означава, че ВиК ще трябва да върне близо 2,5 млн. лева на Европа.

Казусът е корекцията от 25% е идентичен с този,  при  който бе наложена  финансова санкция по проекта за Южния обходен колектор. При първата проверка на управляващия орган е била наложена 5%, а след това при третата тя се е увеличила до 25%.

Причината в корекцията е,че в техническото предложения на избраната фирма за проекта - ДЗЗД „Елит ВиК Пловдив” имало разминавания. Това пък от своя страна е трябвало до доведе от нейното отстраняване. Въпреки това, от водното дружество са сключили договор.

От ВиК са обжалвали корекцията в Административен съд – Пловдив, но той я потвърдил. Юристите на държавната фирма могат да обжалват във ВАС решението на първата инстанция.

По същия от ВиК – Пловдив успяха да се преборят с Министерството на околната среда и водите за корекцията за Южния обходен колектор, която бе за 20 млн. лева. При нея пловдивският съд потвърди санкцията, но ВАС я отмени.

ВиК – Пловдив се спаси от фалит – отмениха 20 млн. лева финансова корекцияВАС премахна връщането на 25% от проекта за Южния обходен колектор