НКЖИ продължава с работата си по вдигането на жп линиите на бул. „Копривщица” чрез естакада. От дружеството са пуснали нови пазарни консултации с предмет: „Оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите съгласно ЗУТ и управление на договор с предмет: „Изготвяне на технически проект, технически спецификации за строителство и изработване на ПУП за модернизация на железен път, контактна мрежа и системи за сигнализация и телекомуникации в междугарието Пловдив – Филипово“ по проект „Техническа помощ за развитие на железопътен възел Пловдив, етап 2“

За изготвянето на технически проект и ПУП предприятието вече проведе  пазарни консултации, като единствената фирма, която се е яви бе „Трансгео”. Според нея са нужна сумата от 4,3 млн. лева без ДДС за проектирането и изработването на ПУП.    

Очаква се в следващите месеци да стане ясно дали проектът ще бъде одобрен за финансиране от Европа през Плана за възстановяване и развитие. За да бъде защитен още по-успешно, той бе сложен като част от изграждането на S-Banh градска железница.

 Ако той попадне в списъка с проекти, то  през декември може да започнат и пускането на обществените поръчки – за проектиране и оценки за съответствие. Индикативните срокове  само за тези дейности са 730 дни – две години, без да се брои дългата процедура по избирането на фирма. С други думи, в най-добрия случай проект за естакада може да има през 2028 година и тогава да се пусне обществена поръчка за строителството. Предвид сложността на обекта, то  вероятно ще отнеме десетилетие от днешна дата за реализацията му.

При представянето  естакадата преди повече от 4 години  стойността бе оценявана на близо 200 млн. лева.

Проектът включва вдигането на жп линиите, които ще са двойни. Предвижда се и спирка за градската железница до стадион „Пловдив”. Така всички прелези ще бъдат премахнати, а под естакадата ще се изградят улици и паркови пространства. 

НКЖИ подготвя с 6 млн. проектите за естакада на бул. „Копривщица” и жп връзка до летищетоПовдигането на жп линиите между Централна гара и Филипово едва ли ще започне по-рано от 2025-а