НАП- Пловдив запечата принудително ресторант от известна китайска верига. Обектът се намира в Тракия, а санкцията е била наложена заради неправилно маркиране на поръчките на касовия апарат.

Агенти под прикритие си поръчали ориз със зеленчуци и три вида месо, както и бутилка с фанта. Общо 13 лева е била поръчката, като при доставката за вкъщи е начислена и такса от 2 лева.

При придаване на храната, куриерът предоставил касов бон на данъчните, които обаче констатирали нарушение. Поръчаната от тях храна била маркиране в графата за продукти, които не подлежат на облагане с 20% ДДС.

На фирмата, стопанисваща ресторанта, била наложена най-тежката санкция, а именно „Принудително запечатване”. Размера на административното наказание било 3 дни и е влязло в сила веднага.

Недоволни от рестрикцията, собствениците на заведението подали жалба до Административен съд. В нея се претендира за отмяна на наказанието, тъй като все още не е било издадено наказателното постановление и същото е незаконно.

На такова мнение са били и магистратите. Според тях неправилно е била наложена най-тежката мярка спрямо обекта, при положение, че съществуват и други санкции. Съдът отмени изцяло принудителното административно наказание, тъй като финансова санкция може да изиграе същата роля.

„Крайният извод на съда е, че с изменението на чл. 66, ал. 2, т. 3 от ЗДДС, необходимостта от налагане на обсъжданата ПАМ е отпаднала, защото нейните цели на практика са постигнати преди налагането й.

Това означава, че процесната принудителна административна мярка е фактически и правно необоснована и следователно несъразмерна. 

Казано с други думи, при тези обстоятелства налагането на ПАМ запечатване на търговски обект за срок от 3 дни и забрана достъпа до него не съответства на целта на закона - чл. 22 ЗАНН. Когато мярката е наложена след преустановяване на нарушението, както е в процесния случай, тя има характер на санкция, а принудителните административни мерки не изпълняват такава функция. За такова административно нарушение законът предвижда имуществена санкция, която се налага с други цели - за да се предупреди и превъзпита нарушителя”, се казва в мотивите на Административен съд.