Надпревара между блоковете  ще има за новото голямо саниране в Пловдив, за което  са отпуснати 80 млн. лева по Плана за възстановяване и устойчивост. Община Пловдив и районните администрации вече започват да стиковат работата си.  Документи за първия етап ще се приемат до 31 май 2023 година в районните администрации. Именно те ще бъдат водещи този път във всички дейности по санирането – от документи до обществени поръчки за избор на строител.

Първото задължително условие е сградата да има технически паспорт и енергийно обследване. Ако такива липсват, няма как да се подадат документи.  Много блокове вече имат паспорти, а други започват да търсят фирми, които  да им изкарат. Те имат две възможности – да си платят за услугата, или да поискат да им се направи обследване от Община Пловдив.

„ Настоявах в бюджета да бъдат заделени 1,5 млн. лева за изкарване на паспорти за жилищни сгради.  Проведохме и процедура и имаме  избрана фирма.  Хората могат да се обърнат към районните кметства, за да заявят изготвянето на технически паспорт. Дори да сключат и договор сами, като си намерят фирма, тези разходи също са допустими и ще им бъдат възстановени”, обясни зам.-кметът Пламен Райчев.

След крайния  срок от 31 май ще бъде направено и класирането за първия етап. Максималният брой точки е 140, като  шанс да го получат имат блоковете с над 72 жилища. Приоритет ще бъдат сградите с най-голямо РЗП и жилища, като в зависимост от броя на заявленията и големината на сградите ще се направи и класирането. Малко ще са избраните сгради с под 5000 кв.м РЗП  за първия етап. Самият той е със 100% безвъзмездно финансиране.

Следващите етапи започват да се включва и собствено самоучастие на собствениците,  като финансирането от Европа при тях ще бъде до 80%.

Допустимите дейности са подмяна на дограми – прозорци и врати , изолация на стени, покриви и други; реконструкция на вертикалната система за отопление в хоризонтална, както и поставянето на соларни системи.

Започва голямото саниране! Вече приемат документи, за Пловдив сумата е 80 млн. леваОбщият размер на средствата за тази процедура е в размер на 1 129 881 600 лева