Изтеглиха вариант номер 1 за всички зрелостници по всички предмети на втората задължителна матура. За разлика от матурата по български език и литература тук вариантите са само два. В 08:15 ще бъде изтеглена темата за изпита по професионална квалификация. Изпитът започва точно в 08:30.

Над 46 000 зрелостници се явиха на матура по профилиращ предмет или по професия. Близо 25 000 гимназисти се очаква да положат втора задължителна матура по профилиращ предмет, а около 21 000 - държавен изпит за придобиване на професионална квалификация.

Най-много зрелостници – близо 13 000, са избрали да проверят знанията си по английски език. Значителен интерес има към география и икономика, и биология и здравно образование. Тази година 1383 ученици са избрали математиката. По над 1000 души има на изпитите по философия и по предприемачество.

Днес 4725 зрелостници от Пловдив и областта ще се явят на втората задължителна матура на предмет, който са избрали.

2133 са дванадесетокласниците, които ще държат изпити по профилирана подготовка днес.

Най-много са желаещите за английски език – 1251. На следващо място е философия – 117,  по 107 са на биология и предприемачество. 90 са поискали да държат изпит по география, 76 – по математика, по история са 75. На изпит по немски ще се явяват 68 ученици, италиански – 47, руски – 45, испански – 34, френски – 13. 54 са желаещите за ДЗИ по информационни технологии, а само 12 – по информатика. На матура по химия отиват 11 ученици, а само четирима – по физика. ДЗИ по музика ще държат 22 ученици.

2592 зрелостници се явяват на изпит по професионална подготовка – 1641 от тях защитават дипломен проект, 584 правят писмена работа по теория на професията, 362 държат писмен тест по теория на професията. Провеждането на задължителните изпити по практика на професията се организира от директорите в срок до 5 юни.