Започна ли началото на края на бурното строителство на огромни жилищни комплекси в Пловдив? Ако погледнем в жилищните квартали и около големите булеварди, то отговорът ще бъде категорично не. Почти всичко големи терени, които през годините са попадали в частни ръце, се застрояват с максимални строителни показатели, а броят на новите апартаменти е плашещ.

Данните от НСИ също показва, че в Пловдив има бум на строителството на нови  сгради и такива, които  се въвеждат в експлоатация.

Това, което  обаче се вижда от отчета на бюджета на Община Пловдив е, че тази тенденция започва да залязва. В макрорамката на града за 2024 година са заложени 15 млн. лева от  технически услуги, като почти всички са от разрешителните за строеж.

За първите четири месеца при очаквани 5 млн. лева, в хазната са постъпили едва 1,8 млн. лева, което е три пъти по-малко от заложеното. Това значи, че строителните разрешения, които се плащат на РЗП, са далеч по-малко от предишни години.

От отчета на НСИ за първото тримесечие на 2024г, за строителни разрешения в цялата Пловдивска област са издадени 278 книжа за нови сгради. В тях обаче ще има 1909 апартамента, а общото РЗП е 208 хил. кв.м.  Това може да доведе до извода, че повече строителни разрешения са за еднофамилни къщи и то вероятно в населените места извън административния център. 

Очакванията в сектора са именно това – в близките години да се наблегне на по-малки бутикови сгради и еднофамилни къщи в Пловдив. Това се обуславя, както от липсата на свободни големи имоти, така и от стратегията за разрастването на града в южна и западна посока. Устройствените показатели там не позволяват мащабно строителство.

Другото перо в бюджета на Общината, което показва как  се развива строителството в града – данък „придобиване” върви в сравнително добри темпове. Това са средствата от разпоредителни сделки с недвижими имоти. При заложени 42 млн. лева за цялата година, за първото четиримесечие са получени 12,7 млн. лева от Община Пловдив при изпълнимо 14 млн. лева за този срок.

Бурен темп! Нови 278 жилищни сгради изникват в Пловдив и областта, води столицата по започнати строежиПрез 2024г. местната администрация на Пловдив е позволила изграждането на повече постройки отколкото в столицата