Област Пловдив отново е на първо място по брой издадени разрешителни за строеж. За първото тримесечие на 2024г. е позволено изграждането на 278 нови жилищни сгради. В тях ще бъдат обособени 1909 апартамента, а разгърнатата им застроена площ ще възлиза на 208 871 кв.м.. Ще бъдат изградени 6 административни сгради и 135 здания с друго предназначение. Броят на разрешителните за жилищни постройки надхвърля дори тези, които ще започнат да се строят на територията на столицата, сочат данни на НСИ. Това обаче не е изненадващо, тъй като такава тенденция се заформя от месеци. 

В софийска община е издала общо 217 разрешителни за жилищни сгради, чието РЗП обаче е по-голямо – 346 442кв.м., като съответно по-висок е и броят на обособените самостоятелни помещения в тях – 3329. На трето място в статистиката по издадени разрешителни е област Варна с 212 жилищни и 55 други сгради.

Област Пловдив задмина столицата по строителство на нови сградиТова показват данните за четвъртото тримесечие на 2023 година

От друга страна, област Пловдив води София и по брой на вече стартирали нови строежи през първото тримесечие – 255 жилищни сгради, 3 административни и 102 здания с друго предназначение. Спрямо одобрените книжа във тези жилищни сгради и комплекси в Пловдив и областта ще бъдат обособени 1152 самостоятелни жилища с РЗП 125 642 кв.м.

През първите три месеца от 2024 г. местните администрации в страната са издали общи разрешителни за строеж на 1 823 жилищни сгради. По задание в тях ще бъдат изградени 10 487 жилища, като общо разгънатата застроена площ е 1 203 134 кв. м.

Ще изникнат и още 27 административни сгради/офиси с 58 771 кв. м РЗП. В България са били издадени разрешителни и за 1 094 здания с друг тип предназначение, а тяхното сумарно РЗП е 534 982 кв. м.

Сравнено с последните три месеца от 2023г. се отчита лек спад в броя на издадени разрешителни, сочат още данните на статистическия институт. През цитирания период са били издадени документи за 2 275 жилищни сгради, или с около 20 на 100 повече. Прави впечатление, че броят на жилищата в тях намалява с 37.5%. Това е за сметка на разгънатата застроена площ, която също спада - с 36%.

Издадени са разрешителни за строеж на административни сгради са с пет повече спрямо предходното тримесечие, като те ще са с 31.9% по-малка РЗП.

В сравнение с първото тримесечие на 2023 г. обаче интересът към строителство расте. Тогава одобрените строителни книжа са били за 1748 нови жилищни сгради, което представлява увеличение с 4.3%. Жилищата в тях растат с 21.7%, а разгънатата им застроена площ - с 23.4%.

Повече са и издадените разрешителни за строеж на административни и други видове сгради съответно с съответно 42.1 и 5.7%. Същевременно РЗП на административните сгради нараства с 94.2%, докато на други видове сгради спада с 12.7%. 

Бум на жилищното строителство в Пловдивско, границите между няколко села се заличаватЖителите им все по-често се оплакват от шум, замърсявания и незаконни сметища