Мечтаният дом за много хора е възможен единствено чрез банков кредит. Как обаче да изберем банката, която ще ни предложи най- изгодни условия? Широко разпространено е убеждението, че банката, в която се получава заплатата, ще предложи кредит с най-добри условия. Това в повечето случай не се оказва така. Повечето хора предприемат серия запитвания,  обхождане на банките, проучване на условията им за конкретния тип кредит и опит сами да сравняват получените предложения.  Или се търсят „връзки” и познати в някоя банка за съдействие. Обичайно, основната база за сравнение е лихвата, но тя е само една малка част от реалната цена на кредита. Има множество допълнителни условия по един кредит, изразяващи се в такси, допълнителни изисквания и продукти, които в някои случаи увеличават значително разходите. Добре е да се познават специфични изисквания на банките, тарифи, общи условия и други особености, за да има обективно сравнение на предложенията. И тук идва ролята на кредитния консултант.

Функцията на кредитния посредник е от една страна да спести на потребителите време, усилия и средства при търсенето на кредитор, от друга страна да спестява разходи (за маркетингови дейности, персонал и др.) на кредитора по привличането на нови клиенти. В този смисъл, за кредитополучателите, кредитния посредник представлява личен кредитен съветник за дългосрочно финансово планиране, а за търговските банки - алтернативен канал за продажба на конкретни ритейл продукти. Кредитните посредници имат широкообхватна дейност и поглед върху целия кредитен пазар. Професията изисква те да бъдат независими при предлагането на информация за клиентите, а дейността им се регулира пряко от БНБ. Ползите от консултациите с кредитния посредник са още по-големи за потребителите, които ползват ипотечни продукти, тъй като при тях сроковете на обвързване са по-дълги отколкото при другите видове кредити, а разходите са по-големи.

Ролята на независимите кредитни посредници е да информират клиента за всички условия на кредитния пазар в процеса на избор на финансова институция. Посредникът също подпомага кандидатите при подготовката на необходимата документация, според изискванията на избрания кредитор. Освен разясняване на условията, свързани с конкретни ценови оферти - лихва, начин на формиране на лихвата, способ на погасяване, съпътстващи банкови продукти и услуги, посредникът съветва и относно практическите последствия от теглене на кредита, като отговаря на въпроси, касаещи възможни хипотези в дългосрочен план, като например: рефинансиране на текуща група кредити, временна загуба на платежоспособност, загуба на работоспособност, предсрочна изискуемост и пр.

Защо е важно да се ползва консултант, разговаряме с Йорданка Петрова – управител на „Нютън Ипотечни Консултанти ООД” в гр.Пловдив.

- Защо е важно да се ползва посредник при отпускане на кредит?

- Ще си позволя да цитирам един абзац от сайта на БНБ: „При покупката на недвижим имот можете да се възползвате и от услугите  на кредитните посредници, които най-добре познават услугите, предлагани от кредиторите на пазара. Обръщайте се само към кредитни посредници, които са регистрирани от БНБ.“

“Нютън Ипотечни Консултанти” ООД е регистриран кредитен посредник № BCI00005 в регистъра на Българска Народна Банка (БНБ). Ние сме информирани за всички възможни оферти на кредитния пазар, без значение коя е банката. Това ни позволява да работим в интерес на клиентите, а не на определен финансов трезор. От нас клиентите получават безпристрастен и обективен анализ на пазара, индивидуално договорени параметри на кредита спрямо техните специфични нужди и финансови възможности.  Екипът ни се състои от над 20 души - финансисти и юристи, всеки от тях с над 15-годишен опит в областта на ипотечното кредитиране във водещи банки в България. Високата експертиза и дългогодишният опит са наша отличителна черта и конкурентно предимство. Стремим се да предоставяме на клиентите си висок стандарт на обслужване и се гордеем, че над 70% от нашия бизнес идва по линия на препоръки от наши клиенти.

- Oпишете в детайли как работите? Kакви услуги предлагате?

- Нашето мото е „С нас кредитирането е лесно“, защото е точно така. Спестяваме на клиентите си време, усилия и пари. Услугите ни обхващат цялостния процес на кредитиране – от идеята, до реализацията, както и следпродажбено съдействие. С нас клиентът получава напълно безплатно:

 - Проучване и анализ на банковия пазар;

- Договаряне на индивидуални ценови условия;

- Сравнителен анализ на банковите оферти и разясняване на всички съпътстващи кредита банкови продукти и услуги;

- Структуриране, подготовка и цялостно окомплектоване на кредитната документация;

- Представляване пред банки, нотариуси, оценителски компании и органи на държавната администрация;

- Експертно съдействие през целия живот на кредита.

Клиентите ни се доверяват, защото заедно преминаваме през процеса на финансиране на тяхната мечта за нов дом или лична финансова цел със спокойствие и увереност.

 - Обвързани ли са клиентите с някакъв ангажимент за теглене на кредит при консултация?

- Никога не отказваме консултация, независимо дали клиентът е с ясна идея за теглене на кредит или просто желае да се ориентира за възможностите. Голяма част от клиентите ни желаят да бъдат консултирани преди да предприемат важната стъпка в живота си да закупят своя първи  дом.В рамките на два работни дни получават информация за размер кредит, срок и параметри от най-големите банки на пазара спрямо техния профил и доходи.Приемаме финансовото консултиране не само като бизнес, но и като кауза – помагаме на хората да управляват по-добре финансите си и така да живеят по-добре. Вярваме, че така даваме своя скромен принос за подобряване на средата.

-  Бихте ли дали пример какво печели клиент, който е предпочел услугите на консултант?

- Договаряли сме за клиенти намаление в лихвения процент от стандартен продукт, което е спестявало от месечните вноски на клиенти с над 100 лева. Обвързвайки различни финансови продукти като застраховки, кредитни карти, пенсионни фондове, месечна такса по обслужване на сметка се спестяват разходи на клиента, които могат да са в порядъка от 50 до 200 лева годишно, понякога и повече, в зависимост от размера на експозицията. Ползвайки кредитен консултант ще имате привилегията да получите безплатна, независима и експертна консултация, която ще ви даде възможност да направите информиран избор за кредитния продукт, който ви е необходим.

Може да откриете “Нютън Ипотечни Консултанти” ООД  на адрес:  бул.“Шести септември“  №145 и да заявите своя час за безплатна ипотечна консултация на тел: 0896 007 750;