Всички дейности по Южния обходен колектор могат да бъдат замразени от консорциум „Еко проект Пловдив” заради неплатени задължения от възложителя ВиК –Пловдив.  Жители на ул. „Петър Стоев” ни сигнализираха, че от две седмици от фирмите няма техни представители и не се работи по улицата.

Един от управителите на фирмите в консорциума Бончо Бонев потвърди, че от 2 седмици не се работи по периферията на колектора. Той заяви, че е твърде възможно дейностите да спрат по целия проект, който е за 100 млн. лева.

„Очакваме плащане от 10 млн. лева от ВиК – Пловдив. Спряхме дейностите по ул. „Петър Стоев”. Дали сме срок до 2 октомври да приведат парите, ако не ще спрем работата и по бул. „Александър Стамболийски”. Единствено ще довършим тръбите по „Модър-Царевец”, тъй като сме поели ангажимент към кмета Здравко Димитров да освободим обекта. Задълженията са още  от месец май”, заяви Бончо Бонев.

До този момент по проекта са извършени дейности за 25 млн. лева, а сумата от 10 млн. лева са индексации, които от консорциума са изискали от ВиК – Пловдив. Те са по методиката на МРРБ, като общата индексация е размер на 9,6 млн. лева без ДДС или 45% от дейностите до тук.

От ВиК – Пловдив в лицето на управителя Огнян Кулишев се оправдават, че нямат средства, като очакват от „Българския ВиК – Холдинг” кредит, за да се разплатят с фирмата. Ако това не се случи до края на месеца, то всички дейности по Южния обходен колектор ще бъдат замразени. Освен ул. „Петър Стоев” това ще засегне и целия бул. „Ал. Стамболийски”. Също така не е ясно дали ще стартира работата по ул. „Царевец”, както и мрежата в район „Тракия”.

По самия проект пък има 25% корекция, което на практика вкарва ВиК – Пловдив във фалит.

Очаквайте продължение!

ВиК – Пловдив връща 20 млн. лева на Европа! Дружеството: Във фалит сме с тази корекцияВместо 5% от Управляващия орган наложиха 25% финансова корекция за Южния обходен колектор