Налагането на санкции на база записи от камерите на светофарите в Пловдив е преустановен, научи TrafficNews. Причината е не нежеланието на градските власти да сътрудничат с МВР-Пловдив и да осъществяват по-високо ниво на мониторинг, превенция и в крайна сметка контрол, но подводните камъни, които са превърнали иначе добрият замисъл в неосъществима амбиция. 
 
Припомняме, че през октомври 2020 година от Община Пловдив бе съобщено, че: "Общинските камери, които следят трафика по пътищата в Пловдив ще дебнат и за нарушители. Сигналите за шофьорите, които нарушават правилата за движение по пътищата, ще бъдат предавани на „Пътна полиция“. На нарушителите ще им бъде наложена глоба за преминаване на червен сигнал на светофара, шофиране без колан, за спиране на автобусни спирки или на други забранени места до кръстовищата, за говорене по мобилния телефон и други". 
Дни по-късно информацията бе потвърдена от шефът на МВР-Пловдив. 

"Камерите по кръстовищата в Пловдив вече ловят нарушители", заяви тогава директорът на полицията под тепетата старши комисар Йордан Рогачев. Той допълни пред медиите, че системата вече е активирана и дори са констатирани нарушители.

Случаите все още са единични. Основно са свързани с преминаване на червен светофар, говорене по телефона, не пропускане на пешеходци”, посочи Рогачев" 

Камерите на кръстовища в Пловдив - в действие! Първите глобени са фактСистемата вече е активирана и дори са констатирани нарушители

 
В началото на месец юни 2021 обаче в TrafficNews постъпи сигнал, че изпращането на нарушения от ЦУТ към "Пътна полиция" на МВР-Пловдив е преустановено.  
 
Ние се свързахме с Община Пловдив и с МВР-Пловдив, за да изясним дали това е така и какви са причините за спиране на глобите. Попитахме също така колко нарушения са отчетени и изпратени в КАТ.
 
Оказа се, че самата система за трансфериране на снимковия материал към "Пътна полиция" не е ефективна, тъй като за налагане на глоби се искат свидетели на съответните нарушения. Така от 15 констатирани и подадени нарушения, нито един шофьор не бил санкциоран. Затрудненията в реализиране на краен ефект станали причина практиката да бъде преустановена, поне засега. Към момента се търси нов начин за интегрирането на камерите към контрол на движението и безопасността. 
 
Ето и цялата позицията на МВР-Пловдив: 

Във връзка с постъпило Ваше запитване относно осъществяване контрол на транспорта през камери от Център за управление на трафика /ЦУТ/ в Пловдив Ви уведомяваме следното: Създадената организация за изпращане на снимков материал от ЦУТ към сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР – Пловдив е в тестов режим и предстои нейното надграждане. До момента общо са получени 15 сигнали, свързани с нарушения за неправилен престой и паркиране в град Пловдив. Съгласно Закона за административните нарушения и наказания, за вземане на административно отношение са били изпратени покани към ЦУТ за призоваване като свидетели на съответните служители, обработили снимковия материал. Същите не са се явили в сектор „Пътна полиция“, което възпрепятства приключването на преписките. От края на месец октомври 2020 г. е преустановено подаването на данни до сектора. Същевременно, в процеса на работата са установени и редица технологични проблеми, един от които е осигуряване на подходящ софтуер за прием и обработка на големия обем от информация. След преодоляването им, както и при своевременното подаване на снимков материал от ЦУТ и явяване на съответните служители като свидетели, преписките ще бъдат приключвани в най-кратки срокове и ще бъде взето отношение според разпоредбите на Закона за движение по пътищата. Пресцентър ОДМВР - Пловдив.

Ето и цялата позицията на Община Пловдив и Общинското предприятие "Организация и контрол на транспорта": 

От страна на ОП "Организация и контрол на транспорта" миналата година беше създадена организация за изпращане на видеозаписи към Сектор "Пътна полиция", които съдържат заснети провинения на водачи на МПС на възлови кръстовища в Пловдив. Естеството на нарушенията е различно - преминаване на червен светофар, говорене по телефон, непоставен колан от страна на шофьорите и пътниците, неправилно паркиране в зоната на кръстовището и т.н. Към момента тази практика е преустановена по молба на сектор "Пътна полиция". Налагнето на глобите на нарушителите отнема много времеви ресурс, ето защо търсим решение нарушителите да бъдат санкционирани по общинските разпоредби. Отбелязваме доброто сътрудничество на ОП "ОКТ" и органите на МВР, като продължава уведомяването на вторите при възникнали тежки  пътни инциденти, груби нарушения на правилата на обществения ред.