„Цялата информация за превозвачите и отношенията им с Община Пловдив е публична. Няма нищо скрито – всичко е на  сайта на Общината в секция „Транспорт””, това заяви на сесията на 14 септември зам.-кметът по транспорт Тодор Чонов, както пред общинските съветници, така и пред журналистите. Тогава той каза, че всеки, който иска допълнителна информация – ще му бъде дадена.

Тодор Чонов: И да прекратим договорите кой ще дойде в Пловдив с 250 автобуса и 500 шофьори?Не може да поемаме всички загуби на фирмите, каза кметът Здравко Димитров

Оказва се обаче, че или зам.-кметът подвежда, или някой подвежда него.

На първо място в сайта на Община Пловдив от година стои една и съща информация за броя на продадените карти, като и до този ден не е актуализирана. Другата „актуална” информация е за компенсациите и субсидиите, които са изплатени на превозвачите за 2020 година.

Това е цялата „изчерпателна” информация за отношенията между превозвачи и Община Пловдив.

Още преди сесията на 14 септември, TrafficNеws изпрати 7 въпроса към „Организация и контрол на транспорта”, които касаят именно отношенията между превозвачите и Община Пловдив. 

Сред въпросите бяха за метода на контрола на превозвачите, искане за представянето на счетоводните документи, които всеки месец фирмите изпращат на Община Пловдив, какви са анализите и очакванията на ОКТ за тази година, колко карти са продадени, какви санкции са на наложени и много други.

Въпреки конкретните въпроси и мъжката дума на зам.-кмета, че всичко е прозрачно и нищо не се скрива, на ОКТ им отне 18 дни да отговорят с абсолютно празни откъм съдържание отговори, които имат 0 конкретика и 0 документи.

Нещо повече те ни препращат към превозвачите да поискаме справки и документи, за които ОКТ трябва да следи и да гарантира прозрачността на всички общински средства, които се изплащат на превозвачите.

Освен към превозвачите, от ОКТ ни препратиха и към Транспортната комисия на Общинския съвет за повече информация, което е повече от абсурдно. Освен проблемите с градския транспорт очевидно от ОКТ имат и сериозни такива в умението четене с разбиране. Видно от част от отговорите, те нямат нищо общо със зададените въпроси. 

Така вместо отговори, от писмото на ОКТ изникват повече въпроси, а именно: Каква е причината от ОКТ да откажат изисканата информация? Прикриват ли се злоупотреби в ОКТ и счетоводните документи на превозвачите? Прикриват ли се определени фирми и длъжностни лица, които отговарят за този процес? Кой е наредил на ОКТ да откаже цялата изискана информация? Притеснява ли същото длъжностно лице от това истината да излезе наяве?

Въпреки отказа на информацията от ОКТ, TrafficNews се сдоби с всички искани документи и справки от началото на годината от превозвачите,  а в тях има доста интересни данни,които ще изнесем в следващи материали.

Парадоксите в градския транспорт на Пловдив, за които никой не говориДо края на договорите нито една автобусна линия няма да бъде рентабилна заради метода на субсидиране

Ето и въпросите, изпратени от TrafficNews на 13 септември през пресцентъра на Община Пловдив и отговорите, които получихме на 30 септември:

1.Изпращаните счетоводни документи от превозвачите, на база, на които се плащат компенсации, по какъв начин се проверяват, утвърждават и анализират от ОКТ, както и кой извършва тази дейност?

Предоставените счетоводни документи от превозвачите в ОП ОКТ са опис-справки и регистри съгласно НАРЕДБА за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите Приета с ПМС № 163 от 29.06.2015 г., обн., ДВ, бр. 51 от 7.07.2015 г. Проверките се извършват съгласно Вътрешните правила и Процедури на Предприятието от определените за това длъжностни лица.

2.Какви са данните за разход на километър, към днешна дата, която се предоставят от превозвачите, както и приходите, които получават по техни данни? (При възможност по пера разходите им, които са предоставили за 2021 година, както и приходите)

Относно данните за разход за километър и приходи, следва да ги изискате от фирмите превозвачи или институции, имащи право да предоставят такава информация, съгласно съответните закони.

3.При положение, че загубите към 31 юли са 3 млн. лева –това означава ли, че до края на годината те ще натрупат повече и ще е необходимо отново да бъдат компенсирани с още една сума?

По третия Ви въпрос, не можем да кажем каква ще е натрупаната загуба на фирмите до края на годината, тъй като се влияят от различни фактори, като например дали ще се задълбочи Covid кризата, ще има ли инфлация и др.

4.Колко абонаментни карти са продадени през 2019, 2020 и респективно 2021 година до 31 юли?

Издадените абонаментни карти от ОП ОКТ за 2019 г.- 17112 бр. , 2020 – 14511 бр.  и 2021 г. – 8587 бр.

За издадените карти с преференции следва да изискате информация от Автобусни превози Пловдив ЕООД, тъй като тя е оторизирана да ги издава.

5.По анализите на ОКТ колко финансов ресурс е трябвало да се освободи от заложените първоначално 7 млн. лева, след като маршрутите бяха намалени с 2,4 млн. км годишен пробег след решение на Общинския съвет за редуцирани на линиите?

Във връзка с осъществяване на приходосъбирането  от продажба на билети, преференциални и свободни карти за пътуване по линиите от основния вътрешноградски транспорт на територията на Община Пловдив от ОП „Организация и контрол на транспорта“  - Община Пловдив бе редуцирана общинската транспортна схема, като бе намален броя на колите по линиите, с което се намали общия субсидиран годишен пробег  от  19 168 хил. км на 16 800 хил. км. или с 2 368 хил. км.  За целта  ще бъде засилен контролът от  Общинско предприятие „Организация и контрол на транспорта”, съобразно правилата, одобрени с решения на Общински съвет – Пловдив, като осъществява: организация на процеса по издаване на превозни документи; контрол по редовността на пътниците; организация, управление, контрол, отчитане и анализ на пътническите превози по основни градски автобусни линии, като интегриран превозен процес, възложени от община Пловдив на транспортните оператори във връзка с РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1370/2007 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 октомври 2007 година.

6.По колко лева на километър ще взимат превозвачите след приемането на решението за 3 млн. лева, съответно при какъв разход?(Заб. Въпросът е изпратен, ден преди сесията, когато в предложението бе записана сумата от 3 млн. лева)

Към настоящия момент няма информация дали ще се приеме решение за предоставяне на 3 млн. лева на Превозвачите. Също така няма как да се определи разходът на километър, тъй като не се знае какъв ще е изминалият пробег и какви ще бъдат разходите до края на годината.

7.Какво е неизпълнението на курсовете към 31 юли 2021 година и какви санкции са наложени на превозвачите по линиите?

Съгласно действащия Механизъм за разпределение на средствата за субсидии, изплащани от Община Пловдив за покриване загубите на фирмите, извършващи вътрешноградски превоз на територията на Общината и компенсиране на намалените приходи от прилагане на цени за пътуване по автомобилния транспорт в Община Пловдив и съществуващия модул за изчисляване и разпределение на субсидии и компенсации към системата Smart Tracker за месец юли 2021 не са изплатени субсидии и компенсации на „Хеброс Бус“ АД и „Автотранс-2000“ ООД, във връзка с неизпълнение на плановия пробег.