Кътове за отдих и спорт и нова детска площадка ще радват жителите на село Брестовица.
 
Проектът е финансиран от Предприятието за управление дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). Проектът е спечелен от община „Родопи“ и кметство Брестовица.
 
Изпълнението на обекта провери кметът на общината Павел Михайлов, съвместно с ресорния заместник-кмет Емилия Иванова и кметът на населеното място Любен Радев.
 
Монтирана е маса за тенис и шахматна дъска. Изграден е кът за отдих с беседка, алеи, поставени са пейки, кошчета за отпадъци и маси за пикник.
 
"Работим, за да създаваме благоприятни условия за почивка и развлечение за жителите и гостите на населеното място", коментира след проверката кметът Павел Михайлов.