На днешното отчетно-изборно събрание делегатите от Пловдив си избраха ново ръководстово. Новият председател е д-р Георги Цигаровски. 

Заместник-председатели станаха: за болничната помощ - д-р Любомир Паунов, за СИМП - д-р Пенчо Делев и за ПИМП - д-р Христо Дипчиков. За секретар бе преизбран д-р Георги Кръстев.

Членове на Управителния съвет станаха проф. Б.Китов, доц. Дойков, доц. Тилкиян, д-р Павлов, д-р Горев, д-р Генчевска и д-р Петкова.

За председател на Контролната комисия бе избрана д-р Пенка Стойнова, а на Комисията по професионална етика - д-р Иван Црънчев.

Със скандал премина изборът на делегати за събора, тъй като делегатите не успяха да се разберат за принципа, по който да се излъчат и най-голямата болница в областта остана без такива на избираеми места.