Консорциумът с фирми „Ай Ди Ел” и „Рестстрой” е спечелила обществената поръчка за обновяването на  дългоочакваната реконструкция на Дондуковата градина - първата  градска градина на Пловдив.  Компанията е получила 100 точки от комисията, а останалите участници – „Запрянови – 03” и консорциум начело с „Парсек груп” са били отстранени. Цената, която е дала фирмата победител за ремонта на градината е  3 059 761 лева без ДДС.

Парите в бюджета обаче са крайно недостатъчни, за да се започне каквато и да дейност по нея. В хазната на район „Централен” има 200 000 лева.

„Средствата са недостатъчни, за да започнем дейностите по градината. След като избрахме изпълнител очакваме да свърши 14-дневния срок, за да подпишем договор. Ако нямаме жалба – ще пусна поредната си докладна до Община Пловдив за отпускане на средства. При волеизявление от тяхна страна се надявам да бъдат намерени. Доколкото знам има средства в бюджета, но на последната сесия г-н Величко Родопски каза, че те трябват за някаква улица”, каза кметът на района Георги Стаменов. Той уточни, че за да стартират дейностите трябват между  1 и 2 млн. лева. В зависимост кога бъде подписан договора – при липса на жалба през юли, или след нея през септември.

По другата позиция към поръчката - за тротоарните настилки на контактната зона около нея също има избран изпълнител в лицето на „Драгиев и Ко”. Сумата там е за над 600 000 лева.

Всички съгласувателни процедури с НИНКН и институциите са завършени, като е извадено и строително разрешение.

Идеите на администрацията са в центъра на парка, да бъде изграден голям фонтан с водни ефекти, а останалите по-малки шадравани да бъдат превърнати в цветни арки.  В идейната разработка включва  нови фонтани, голяма цветна арка, а всички градински мебели ще бъдат подновени.

В заданието към фирмата е да се възстанови и беседката в градината, на която прочутият арх. Йосиф Шнитер прави първия градоустройствен план на Пловдив.  Обновеният парк трябва да има голяма детска площадка, поливна система,видеонаблюдение и ново осветление, а целият парк да бъде ограден с ажурна ограда от ковано желязо.

 

Лятото започва обновяването на Градската градина на Пловдив, но парите не достигатПроцедурата за избор на фирма за ремонта за Дондуковата градина е на финала