Скокът на цените във всички сфери на обществения живот доведе и до вдигане на сумата за поддръжката на Гребния канал. Община Пловдив пусна поръчка за директно договаряне за пълненото на съоръжението. Процедурата е за близо 120 хил. лева с ДДС, като само допреди 2 години нужната сума бе 105 000 лева с ДДС.

И тази година единствен участник е държавната фирма   „Напоителни системи” ЕАД.  Тя ще бъде изпълнел за транспортирането на вода, по съществуващи хидротехнически съоръжения, самите те са собственост на държавната компания.

В предмета на поръчката е записано, че трябва периодично транспортиране на общо четири милиона куб.м. вода, необходими за зареждането на Гребен канал. Всяко зараждане се извършва съобразно линеен график, с фиксирани периоди и водни обеми.

Необходимите водни обеми за зареждане на Гребен канал се доставят чрез масивно водохващане изградено на река Първенецка. Водовземането се осъществява чрез дънен праг. Бреговете на реката в този участък са укрепени с подпорни стени. Самото водовземане е с правоъгълен отвор, на който има монтирана решетка. С покрит канал водата достига до регулираща шахта, в която има монтирани две запорни врати- едната към вододовеждащия канал, другата към реката.