Фирма домоуправител успя да осъди собственик на жилище в Пловдив, който не е платил за ремонт на покрива на сградата. Мъжът бил съсобственик на апартамент в сградата, заедно с майка си, а след като тя починала, той останал единствен наследник на имота. След смъртта на жената обаче, апартаментът останал неизползваем, тъй като синът и живеел на друго място.

През лятото на 2022 г. с решение на Общото събрание на Етажната собственост съседите решили да ремонтират покрива и определили краен срок до 31.10.2022 г. за събиране на оферти от фирми. В последствие избрали такава на обща стойност от 22 290 лв. Етажните собственици взели решение стойността на избраната оферта да бъде увеличена с 20 %, тъй като голяма част от собствениците живеели извън България и това щяло да затрудни събирането на сумите. След увеличаване на стойността на офертата с 20 % общата сума била в размер от 26 750 лв., от която мъжът дължал сумата от 217, 73 лв., представляваща съотношението на притежаваните от него идеални части от общите части от 0, 814 %.

На вратата на мъжа била залепена бележка с дължимата сума, но според него това не представлявало уведомяване, защото никой не се е свързал с него, както и предвид обстоятелството, че апартаментът е необитаем.

По делото е представен Протокол от заседание на Управителния съвет на Етажната собственост от 28.10.2022 г., с което е одобрена оферта за ремонт на покрива, козирката и допълнителни помещения на Етажната собственост, както и договор от 20.12.2022 г., сключен между Етажната собственост и изпълнителите на ремонта. По делото е представена разписка за плащане, по силата на която изпълнителят е получил сумата от 2 900 лв. на 20.12.2022 г. и разписка за плащане, по силата на която възложителят е получил сумата от 9 695 лв. на 01.03.2023 г.

Макар по делото да не са представени доказателства за заплащане на пълната сума по договора за ремонт на общите части, съдът счита, че това не освобождава собственикът на самостоятелен обект в сграда в режим на Етажна собственост от задължението му за заплащане на необходимата сума за ремонт съобразно припадащите му се части.

По закон тези суми се дължат от всички собственици на самостоятелни обекти в етажната собственост, независимо от това дали същите живеят, ползват или не имота си. Сумата е дължима безусловно, като с решение на Общото събрание се определя само размера й. Предвид изложеното и тези възражения на ответника са неоснователни.

С оглед на тези факти, преди 2 дни магистратите са отсъдили мъжът, собственик на апартамента, да заплати дължимата сума за ремонт, както и разноските по делото в размер на 410 лева. Решението на Районен съд –Пловдив може да бъде обжалвано в двуседмичен срок пред Окръжния съд.

Снимката е илюстративна!

Видеокамера стана „ябълка на раздора” между съседи в Пловдив, казусът стигна до съдаСемейства сложили видеонаблюдение за безопасност, комшийка сезирала Комисията за защита на личните данни

Комшийски неволи: Семейство не плаща 2г. такси на входа, твърди, че ремонтирало покриваМъжът и жената искали парите да се приспадат от ремонта