Директорите на училищата са на мнение за автономност при решенията за връщане на учениците в училище.

Решението за възстановяване на присъственото обучение на отделни класове трябва да бъде взето от здравните експерти, изключително внимателно и предпазливо, заявява Диян Стаматов - председател на Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България (СРСНПБ), който е и директор на 119-то Средно училище "Акад. Михаил Арнаудов" в София.

Той уточнява, че съюзът представя тази позиция пред отрасловия съвет към Министерството на образованието и науката за поетапното връщане на учениците в училище. Различните училища позволяват различен подход за връщането на класовете за две/три седмици, при спазването на дистанция и редуването на класовете, като бъде посочен процент на максимално присъствие на ученици /30 или 40 на сто - освен начален етап/.

"Добре е да се разреши автономия за решаването на кои класове и какво редуване да бъде приложено, съобразно спецификата на училището: присъствено за всички ученици от първи до четвърти клас; в големите училища - първо за завършващите етап - седми и 12-и клас; в основните училища - пети и седми клас; в училищата с малък брой ученици - биха могли да се върнат всички; в училищата на една смяна - за кратко време може да се премине на две смени и това да позволи присъствено обучение за повече класове и спазване на отдалеченост; за училища с уязвими групи - изключително внимателно според сградата; професионалните гимназии - 12-и клас и практиките в различните класове; обединените и средищните училища - изключително внимателно заради смесването на учениците от различни селища. Всички ученици - от пети до 12-и клас, да са присъствено с маски в училище. Да бъдат конкретно и ясно информирани всички родители", се казва в позицията на СРСНПБ.

В нея се отбелязва, че организирането на националното външно оценяване в четвърти и в десети клас би дало информация за нивото на учебните програми и планове, дори точно сега, при обучението в електронна среда. Дори и да не е задължително за всички ученици, резултатите му биха били добре за системата ни, за образованието.