Отново съмнителна поръчка на скъпоструваща апаратура провежда УМБАЛ-Пловдив АД. Болницата е обявила процедура за закупуване на апарат за магнитно-резонансна томография 1,5Т, но въпросителните около прозрачността ѝ са много.

На 19 януари 2024г. лечебното заведение в Пловдив е публикувало в портала за електронни обществени поръчки открита процедура по доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация за ядрено-магнитен резонанс (ЯМР). Обучение на персонала и гаранционно обслужване също влизат в цената. Прогнозната стойност, която е готова да даде, е 2 500 000лв. без ДДС.. Това е лимитираният бюджет, в който може да се смести болницата, като ако някой предложи по-малко, би следвало да се предпочете неговата кандидатура.

Въпреки това сумата, определена от възложителя, далеч надхвърля цената, за която фирми за производство и доставка на медицинска апаратура предлагат ЯМР на свободния пазар, показва проверка на TrafficNews. Тя варира между 100 000 и 500 000 долара, или под един милион в български лева.

Прави впечатление още, че техническите спецификации на апарата, който болницата търси, са твърде ясни и конкретни.

Припомняме, че това е втората обществена поръчка за магнитно-резонансна томография, която УМБАЛ-Пловдив АД провежда. След публикация на TrafficNews, в която изнесохме съмнения относно порочна процедура, предходната бе прекратена. Това стана миналата година, когато възложителят обяви, че било установено, че са необходими съществени промени в условията на обявената поръчка, които биха разширили кръга на заинтересованите лица.

Разлика от 500 000 лв.? УМБАЛ "Пловдив" купува ЯМР за 2,9 млн., друга болница предлага 2,4 млн.Една фирма е подала оферти и за двете поръчки

В действителност, при сравнение между предходната и настоящата поръчка, откриваме съществени разлики. Друг е въпросът дали те са направени с цел да се подобри прозрачността и принципа на конкурентност при новата процедура.

На пръв поглед предложната прогнозна стойност вече е доста по-ниска от миналогодишната – с 400 000лв.. Но предвид твърде подробните и конкретни описания на продукта, описани в техническата спецификация, остава съмнението дали УМБАЛ - Пловдив АД не е изготвил поръчката така, че един специфичен апарат да успее да се класира.

Крайният срок за подаване на документи от участниците е 16 февруари, като след тази дата ще станат ясни кои са дружествата, които са се кандидатирали.

Справка сочи, че има модел, който отговаря на тези търсения и той е производство на Сименс. Оттук произтича съвсем логичният въпрос дали критериите за оценка не са съставени умишлено по начин, фаворизиращ моделът Алтея, произведен от Сименс. Ако в действителност е така, то налице е предпоставка при изчисляване на точките в края на конкурса, резултатът да изведе именно този производител напред. Това е съществено нарушаване на ЗОП, тъй като елиминира възможността няколко кандидата да се конкурират за по-добри условия в отношение качество-цена. С други думи – поръчката е написана така, че накрая да спечели "нашата фирма".

Оттук се извежда още едно притеснение относно как държавната болница възнамерява да разходва средствата до 2,5 милиона лева, определени като прогнозна стойност.

След справка в Регистъра за обществени поръчки виждаме, че една от фирмите, която предоставя въпросния модел на ЯМР до частни и държавни болнични заведения, е „Соломед“ ЕООД. Същата е наела за свой подизпълнител „Сименс Хелткеър“ ЕООД – който е производител на машината и би извършвал дейностите по монтаж и поддържка. 

През изминалата година „Соломед“ има няколко сключени договора с многопрофилни болници за предоставяне на услуга, за каквато в момента УМБАЛ-Пловдив кандидатства. С тази разлика, че стойността на договорите се различава основно по това кой плаща. Частните заведения обявяват значително по-ниски прогнозни стойности, за които все пак успяват да сключат договори. Установяваме още, че софийската „СБАЛОЗ Проф.д-р Марин Мушмов“ ЕООД има договор от юли 2023г. за доставка, монтаж и обучение апарата на Сименс Алтея със „Соломед“. За процедурата фирмата се е вместила в бюджет 2 145 100 лв.. Договор дружеството има и с Национална кардиологична болница в столицата, където са платени 2 429 999 лв. за услугата.

Любопитно е, че МБАЛ "Иван Скендеров" ЕООД в Гоце Делчев е провела поръчка със същия предмет, определяйки цена от 1 230 000лв. За тази поръчка е кандидатствала една единствена фирма – „Соломед“, която е била готова да сключи договор за една и съща дейност, но на двойно по-ниска цена. До контракт така и не се е стигнало, защото от болничното заведение сами са прекратили процедурата поради липса на конкуренция.

Впрочем - цената на нов апарат Сименс Алтея през 2024г. е средно 605 000 долара, или около 1 100 000 лева. Препоръчителните диапазони на стойността при включени разходи за доставка, монтаж и обслужване през първата година на конкретния апарат 1.5T друг модел Сименс - Аванто е между 325 000 и 500 000 долара, или под 1 млн.лв. (в САЩ).

Медията ни изпрати официално запитване до УМБАЛ-Пловдив АД относно това правено ли е проучване на цените на магнитно-резонансния томограф и на какъв принцип е определена прогнозната стойност от 2 500 000лв.. Очакваме отговор по каква причина в техническите специфики са посочени конкретните параметри за апаратура, за която се провежда отворена обществена поръчка.

Очакваме становище на УМБАЛ-Пловдив АД, което до публикуването на материала не е постъпило до редакцията ни.

Подробности за техническите спецификации вижте тук: