Областният управител Йордан Иванов свиква Областния оперативен щаб утре /28 януари/. Причината е усложняващата се епидемична обстановка, обясняват от Областна управа. 

Пловдивска област се намира в етап 2 от новият план за справяне с COVID-инфекцията. Прогнозата е до дни Пловдив да влезе в етап 3 от плана за справяне с пандемията, показва картата за заетост на интензивните легла, която е основен фактор за преминаване в следващ етап за затягане на мерки. 

Етап 3 включва мерки по няколко направления: 

1. Образователна система - присъствен учебен процес се осъществява за 50 % от паралелките с ученици от пети до 12 клас с въведена ежеседмична ротация.

2. Обекти и дейности с обществено значение - Въвеждане на ограничения до 50% в капацитет/работна площ/брой лица в обектите и дейности, определени със заповед на министъра, със значение за общественото здраве, въвеждане на работно време до 22 часа, при спазване на подхода „Зелен сертификат“.

3. Работодатели - Задължително въвеждане на дистанционна форма на работа и наличие на зелен сертификат, очестяване графика за движение на транспортните средства от градския транспорт, при възможност и след анализ.