Ясни са резултатите от първото за учебната 2022/2023 година класиране за прием в детските градини и поредно текущо за прием в детските ясли в Пловдив.

За класирането бяха обявени 2088 свободни места, а участие взеха 2426 деца, родени през 2019 година. Те ще посещават детските градини от 15 септември в първа възрастова група. Данните посочват, че 1962 деца вече са в списъците на класираните в едно от заявените от родителите до пет желани детски заведения, като повечето от тях са класирани по първо желание. 

В срок до 25 май родителите на класираните деца следва да представят необходимите документи в детските градини, в които са класирани, за да ги запишат. Не са необходими документи за удостоверяване на критериите за адресните регистрации на децата по настоящ и постоянен адрес, тъй като проверките са автоматични.

„Кампанията за прием върви според очакванията. Ще има нови места за второ и трето класиране, за да могат да бъдат приети всички деца. До края на годината ще бъдат открити и две нови сгради за детски градини“, коментира зам.-кметът по образование Стефан Стоянов.

Ако по някаква причина родителите на класираните деца се откажат от записване, те ще могат да кандидатстват в следващото класиране с подаване на ново заявление. Вече подадените заявления на децата, които все още не са класирани, ще се прехвърлят автоматично към следващото класиране, което е на 2 юни 2022 г. Препоръчително е родителите да се съобразят с обявените в срок до 26 май включително свободни места за следващото класиране, за да подадат заявления, отговарящи на желанията им и възможностите на детските градини.

За второ класиране директорите ще обявят допълнителни свободни места, съгласно максималните възможности на сградния фонд. В тази връзка Община Пловдив ще внесе предложение до Общински съвет-Пловдив за увеличаване на броя на децата в група. Заедно с незаетите от първо класиране места, общият брой на очакваните за второ класиране свободни места ще е над 700.  По този начин ще бъдат класирани всички деца, желаещи прием в детските градини.

Родителите могат да подават заявления и в административните райони, различни от местоживеенето им, ако има удобни за тях детски заведения, в които има свободни места. Броят на местата определя шансовете им за прием, а не само броят на събраните точки.

Увеличават се кандидатстващите и за яслените групи. В класирането взеха участие 841 деца. Обявените свободни места бяха само 28, но тенденцията е да се увеличават значително с напускането на 3-годишните, които ще постъпят в детските градини.  Свободни места за яслите се обявяват през август и септември, когато се изписват децата, които ще постъпят в първа група.