Бейби бум в Пловдив. COVID пандемията определено не е отказала родителите да увеличат семействата си. Напротив. За изминалата година областта обърна кривата на раждаемостта.

По данни на НЗОК през 2021 г. в Община Пловдив са проплакали 6 935 бебета. Данните отразяват пациентопотока, преминал по клинична пътека, и не включва ражданията на здравно неосигурени пациенти и чуждестранни граждани. 

На фона на общия спад в страната, Пловдив отчита ръст на новородените, които са с 321 повече от родените през 2020 година. Това е първото покачване на тенденцията, показваща през последните пет години стабилен спад на ражданията в областта.

Ръст на ражданията има в почти всички лечебни заведения в града, показват данните на НЗОК. Най-сериозно е увеличението в УСБАЛАГ „Селена“, които отчетоха 2741 бебета за 2021 година – с 340 повече от предходната. Пловдивската болница е единствената извън София с над 2 000 раждания за 2021 година и втора в страната по брой новородени бебета.

През миналата година в УМБАЛ „Свети Георги” са проплакали 1295 бебета, в УМБАЛ „Пловдив” – 742, в СБАЛАГ „Торакс” – 599, УМБАЛ „Пълмед” – 571, МБАЛ „Св. Мина” – 280, МБАЛ „Св. Пантелеймон” – 113 бебета.

Освен в Пловдив, повече бебета през миналата година са се родили и в София – с 237, във Варна – с 92, и във Видин – със 150. В общ план обаче, новородените в страната са намалели с 1 764 за годината. Общият им брой според данните на НЗОК са 52 204.   

В едва пет от 103-те лечебни заведения в страната са родени по повече от 2 000 бебета – четири софийски и пловдивската специализирана болница за женско здраве „Селена“. Под 100 новородени отчитат 14 лечебни заведения. Най-малко раждания има в някои отделения във Видин, Смолян и Чирпан.