Адв. Атанас Костов претърпя пореден провал, след като Административен съд - Пловдив отхвърли жалбата му, с която той оспорва решението на Комисията за защита на личните данни. Тя  отхвърли като неоснователна жалбата, подадена от  Костов срещу TrafficNews.

На 30 октомври 2019 година кандидатът за кмет на Пловдив, издигнат от "Да, България" подава жалба до КЗЛЧ, в която твърди, че правата му са нарушени, тъй като информационната платформа е публикувала две статии придружени със снимков материал за негови пътни нарушения, в които се вижда регистрационния номер на автомобила му. В жалбата си Костов излага предположения, че статиите се публикуват с определена цел той да бъде дискредитиран по време на предизборната кампания. 

По делото са взети както становище от ръководството на TrafficNews, така и справки от Община Пловдив и Од МВР - Пловдив. Така членовете на комисията установяват, че мерцедесът , заснет в нарушение, действително е собственост на адв. Костов, както и това, че той е наказан с глоба за едно от нарушенията по Закона за движение по пътищата. 

По време на делото КЗЛЧ отчита, че целта на публикуваните снимки е информиране на обществото относно поведението на Костов , който се бори за неговото доверие по време на изборите. Те показват неговото поведение - паркирането като негова ежедневна дейност в обществото - начинът на паркиране на собственото му МПС , което да послужи за упражняване на обществен контрол върху неговото поведение. "В този смисъл снимковият материал допринася за дебат от обществен интерес", пишат в решението си членовете на комисията. Те заключават, че въпросните снимки са направени на обществено място, което означава, че той не  "тайно заснет и фотографиран".

От Комисията припомнят , че публичните личности се ползват с по-ниска защита на личния си живот в сравнение с обикновените граждани. 

Публикуването на регистрационния номер на колата на Костов е законосъобразно, тъй като при съпоставка между интересите на жалбоподателя и  защитата правото на медиите да предоставят информация и правото на обществото да бъде информирано, превес имат интересите на обществото, е заключението на експертите.

Тъй като публикуваните от медията факти са точни, комисията няма основания да разглежда действията на медията като недобросъвестни. Жалбоподателят няма основания да твърди, че са нарушени правата му. 

"В този смисъл да се ограничи свободата на информация, в каквато насока са исканията на адв. Костов, би се явило недопустимо предвид обществения интерес от критичност, доколкото в настоящия случай се обсъжда поведението на жалбоподателя като кандидат за кмет на Пловдив" е мнението на Комисията. 

Административен съд излиза със заключение, че КЗЛЧ не е допъснала никакви нарушения при процедурата, а решението е подкрепено с необходимите факти. "Защитата личните данни не може да е за сметка на свободата на изразяване и нито едно
право не е по-значимо от другото. Абсолютното прилагане на правилата за защита на личните данни крие риск от съществе
навлизане в обхвата на други основни права. Дълг на медиите е да получават името на обществото и да разпространяват пред широката публика информация от обществен интерес и да допринасят за публичния дебат по въпроси относно общите дела. Несъмнено част от този дебат е кой ще управлява един град и дали той спазва установените правила" пише съдът в мотивите си. 

Магистратите разсъждават и по темата къде границата между ограничаване на публикации, съдържащи лични данни и цензурата. 

"От една страна тук се наблюдава обработване на лични данни, които сами по себе си не засягат правото на неприкосновеност на личния живот в неговото ядро. Регистрационният номер на личния автомобил, факта на паркирането му забранено място или адресната регистрация не са факти, които могат да определят като такива, разкриващи съкровения личен живот на жалбоподателя като индивид и неговата личностна неприкосновеност, защото не касае семейството му, отношенията с други лица, развитието и реализирането личността, като такава, идеите,навиците. От друга страна, налагането на каквато и да е ограничителна мярка по отношение на медията, отразила факта- нарушаване на регламентирания обществен ред за паркиране, заради личността на собственика на МПС-то, би представлявало същностна намеса в правото  на свобода на информация. Скриването на разпространената информация от обществеността би представлявало цензура. Следователно да се търси баланс между едното и другото право не е необходимо, тъй като всяка ограничителна мярка би поставила под въпрос самото право като такова и ще е непропорционална сама по себе си" се казва в решението. 

То не е окончателно, може да бъде обжалвано на по-горна инстанция. 

Районен съд също отхвърли претенциите на адвокат Костов, който твърди, че  TrafficNews го клевети и настоява  дружеството - издател да му заплати 15 хиляди лева обезщетение, заради дискомфорта, който му причинили два текста, в които медията съобщава как той паркира в нарушение на различни места в Пловдив. Окръжен съд потвърди решението. В последствие Костов обжалва и пред ВКС. 

Адв. Атанас Костов загуби делото за регистрацията си в Административен съдРешението е окончателно