Редица скални блокове, достигащи до 60 тона, може да се разрушат от Таксим тепе и да затрупат пътища, къщи или да предизвикат трагичен инцидент.  Това е показала геодезическа експертиза, изготвена от Геологическия институт на БАН по поръчка на Община Пловдив. На базата на нея градските власти са пуснали  обществена поръчка за 150 000 лева без ДДС. Тя е за проучвателни и проектантски работи за укрепителни мероприятия по заздравяване на скален откос от Античен театър до църква Св. Петка, Джамбаз тепе.

От експертизата става ясно, че при  извършения оглед с дрон  е показал наличие на много скални блокове със сфероидално заобляне поради изветряне, отделени от масива и разположени най-вече в горната част на откоса.

Установени са повече от 10 нестабилни скални блока с обеми до 15- 25 m 3 , чиято маса на някои от тях може да надхвърли 60 тона. Броят им може да се окаже по-голям, ако се направи детайлно картиране на участъка непосредствено над откоса.

Според доклада едно по-силно сеизмично въздействие може да провокира масово обрушване на скални блокове по откоса и по този начин да доведе до големи щети, отколкото единично обрушване вследствие на валежи или периоди на замразяване и размразяване на масива. Рискът е за жилищните сгради в основата на откоса, както и при опасно стечение на обстоятелствата – и за автомобилния и пешеходен трафик през и около Тунела. Констатирано е, че скалите са силно напукани, както повърхностно така и в дълбочина.  

В миналото Община Пловдив е провела частични укрепителни дейности, които са локализирани в участъка до Античния театър, без това да гарантира сигурността на ската, като цяло.

Препоръките на геолозите е да се вземат незабавни мерки за заздравяване на откосите и да започне проектиране на укрепителните съоръжения.  Те предлагат обрушването на нестабилните скални блокове. 

В поръчката записано, че максималният срок  за изготвянето на проекта за укрепването на скалите трябва да е не по-дълъг от 90 дни. След това Община Пловдив може да пусне и обществена поръчка за укрепителните дейности.