201 кг пластмасови капачки предаде кметът на „Северен“ Стоян Алексиев, събрани в администрацията на района.

„Благодарим на всички, които със своята активност и съпричастност  за поредeн път подпомагат  благородната инициатива.По този начин те допринасят за опазване на околната среда.Жителите на  „Северен“ винаги са показвали своето сериозно отношение  и загриженост към проблема“, похвали  гражданите кметът на района Стоян Алексиев.

Събраните средства от преработката на рециклируемите материали ще бъдат вложени в облагородяване на детски площадки, паркове, междублокови пространства и укрепване на детски съоръжения в района.