10 големи пловдивски проекта все още очакват методиката  на МРРБ и МФ относно  индексацията на строителните договори. Днес на среща между министъра на финансите Росица Велкова-Желева и представители на Камарата на строителите в България (КСБ) е бил даден срок  това да се случи.

 „КСБ е активен участник в разработването на механизъм за индексиране на договорите в строителството. Документът е минал обществено обсъждане и в момента протича междуведомствено съгласуване. Целта е той да бъде внесен от министъра на регионалното развитие и благоустройството и разгледан от правителството до края на тази седмица“, увери финансовият министър. В следствие ще бъде създадена рубрика за въпроси и отговори по процеса на интернет страницата на АОП.

Инж. Илиян Терзиев, председател на Управителния съвет на КСБ, потвърди, че основният проблем на строителния бранш е свързан с липсата на справедлива индексация. ОТ КСБ подчертаха още, че тя е изключително важна не само за сектора на строителството, а има тежко отражение върху възложители – общини, министерства, търговски дружества с държавно участие.

Строителите настояват още за разплащане на задълженията към строителните компании и за рестарт на инфраструктурните проекти.

По време на срещата бяха обсъдени и таванът на самата индексация, възможностите тя да бъде коригирана при нужда, необходимостта от практически указания и други важни за отрасъла проблеми, сред които забавянето изпълнението на оперативните програми и финансовите корекции, елиминирането на системни грешки в изпълнението на договорите чрез приемането на стандартизация и възможностите, които ще предостави Планът за възстановяване и устойчивост.

Припомняме, че на последната сесия местният  парламент гласува да се отделят 10,5 млн. лева да се индексират 10  договора.

 Най-голямата сума от индексацията е за реконструкцията на Брезовско шосе, която  е част от Водния цикъл, като ще  бъдат дадени допълнително 3,5  млн. лева. За „Модър-Царевец” са предвидени 1,2 млн. лева, а за Кукленско шосе 905 хил. лева. За двата незапочнати проекта от 40-милионния заем ще се дадат 899 000 лева за „Хаджи Димитър” и 830 000 лева за „Царевец”.

За реконструкцията на улица „Богомил” трябват допълнително 1,1 млн. лева. За облагородяването на квартала около „Марица – ЮГ” и „Кн. Мария Луиза” по „Региони в растеж” по три договора съответно – 380 хил. лева, 310 хил. лева и 1 млн. лева. Последният проект е реконструкцията на „Житния пазар”, а допълнителната сума – 200 000 лева.

За да бъдат подписани  анексите обаче трябва да се приеме методиката от правителството.

Брезовско шосе, „Модър-Царевец” и още 8 проекта получиха 10,5 млн. лева индексацияГласуваха допълнително 1,5 млн. лева за ремонта на ул. „Даме Груев”