Протестиращите на обходния път за Белащица опънаха денонощен палатков лагер. Живущите са против кариерите над селото отново да функционират. На 21 април становище по темата беше поискано по официален път от Община „Родопи“ към Министерство на енергетиката и Министерство на околната среда и водите. Искането им е да им бъде посочено на какво правно основание „Европейски пътища“ АД ще извозва материал, след като компетентните институции прекратиха дейността им.  

Жителите са против камионите, които отново изнасят инертни материали от производствена база на фирмата "Европейски пътища", опитваща се да удължи срока на концесията. От компанията твърдят, че това са складирани материали, които са добити преди спирането на концесионния договор.

„Не сме получили още отговор, чакаме го всеки момент и от двете министерства”, каза Павел Михайлов кмет на Община Родопи.

На въпрос от протестиращите дали е законно превозването на такива материали, Mихайлов отговори, че отговор на този въпрос може да даде само министърът на енергетиката.

Министерствата мълчат за кариерите над Белащица, жители излизат на поредния протестМестните не са съгласни фирмата концесионер да продължава с извозването на скална маса от обектите си

Живущите в селото, настояват кметът на Община Родопи да направи пътя необходен.

„Вижте, законите трябва да се спазват и според мен тази забрана трябва да е категорична. От тук нататък регулаторът трябва да си свърши работата, защото ние нямаме нищо общо с тази дейност”, заяви той.

Тази сутрин на мястото се събраха близо 50 души, които блокираха преминаването на камионите и  обещават да останат там, докато исканията им не бъдат взети под внимание.