Регионалната инспекция по околната среда и водите е запечатала част от свинефермата в пловдивското село Белозем. Това е станало с издадена на 8 май принудителна административна мярка срещу дружеството собственик на обекта „Стомар Инвест“ АД. Заповедта нарежда преустановяване на експлоатацията на свинарници, с идеята да се спрат нарушения, свързани с опазването на околната среда.

Достъпът до част от помещенията на обекта ще бъде ограничен чрез запечатване. Припомняме, че фирмата собственик „Стомар Инвест“ неколкократно бе наказана с глоба в размер на 50 000 лева от РИОСВ-Пловдив, заради това, че извършва дейност без за нея да бъде издадено комплексно разрешително. Санкцията бе наложена след осъществена планова проверка във фермата в средата на февруари. На място служители констатирали, че броят на отглеждани животни надхвърля капацитета на свинефермата. По същата причина такава глоба бе наложена и в края на март.

Свинеферма в Пловдивско отнесе 50 000лв. глоба, отглежда животните без разрешителноДружеството от години работи с неуредена документация

В тази връзка „Стомар Инвест“ АД сама пожелала част от обекта, заради който се надвишава капацитета, да бъде затворен. Административната мярка е била наложена по желание на оператора след получено писмо, уточняват от РИОСВ, с цел да се предотвратят санкциите срещу тях. Задължението за изплащане на наложените до момента глоби обаче остава.

През годините дейността на свинефермата е белязана от серия нарушения. Ставала е обект на многократни проверки от различни институции, които са завършвали със санкции. Има загубено дело срещу Басейнова дирекция заради водовземане над позволените количества. Налагани са глоби за изпускане на замърсени отпадни води.

Преди близо две десетилетия на дружеството са съставяни актове за нарушения и са пломбирани свинарници. Впоследствие обаче експертите констатирали, че пломбите са премахнати и се извършва дейност.

Били са сезирани прокуратура и отдел „Икономическа полиция“, но до момента не е известно срещу дружеството да са предприемани наказателни мерки извън парични санкции.