Рядък вид черен щъркел се появи в Пловдивско. Птицата е забелязана на пътя между селата Чалъкови и Белозем и е уловена от обектива на млад мъж.

„И като сме на вълна щъркели... Днес пред мен на пътя между Чалъкови и Белозем кацна черен щъркел. Докато намаля и да извадя телефона да го снимам... отлетя. Все пак успях да го щракна от далеч. Като описание беше точно щъркел. Отгоре целия черен с червена човка, под крилата му имаше и бяло”, написа в местна Фейсбук група Васил Запрянов, който публикува и снимки на птицата.

Черните щъркели са редки. Популация им в световен мащаб наброява между 32 000 и 44 000 индивида. Подобно на белия си родственик, черният щъркел също е прелетен вид, но в сравнение с него долита по-рано (в края на февруари) и отлита по-късно (в средата на октомври). Докато белият щъркел гнезди основно в селища и задължително близо до хората, то черният избягва среща с човека. Той обитава предимно горите и строи гнездата си на дърветата. Търси храна в потоците, реките и в ливадите с ниска растителност.