РИОСВ-Пловдив прекрати започналата процедура по Оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС), необходима за изграждането на ферма за влечуги и гризачи в пловдивско село. Преди месеци стана ясно, че екоинспекцията е дала зелена светлина на инвестиционното предложение за екзотичното стопанство. С него се иска в село Чоба, община Брезово, да бъде построена еднофамилна сграда и ферма, където  да бъдат заселени до 3000 змии и гущери, близо 10 000 мишки и плъхове, както и до 30 000 хлебарки и червеи.

Оказва се обаче, инвеститорът не продължил с необходимите действия и сам спънал реализирането на процедурите. Когато РИОСВ преценило, че следва да се извърши  ОВОС, на Георгиев са били дадени подробни указания как да постъпи при провеждане на поисканата му процедурата. От  него се изисквало да изработи задание за обхват и съдържание на оценката. В този етап по реализиране на инвестиционно намерение той има законовото задължение да проведе консултации с компетентния орган по околна среда, в случая МОСВ и РИОСВ, и да изготви справка за резултатите.

Повече от едно година обаче Георгиев не входирал задание за обхват и съдържание на ОВОС, посочват от Регионалната екоинспекция. Оттам му напомнили, че сроковете му изтичат, но отговор от възложителя така и не постъпил. Затова РИОСВ прекратило процедурата по проекта.

Към момента не е ясно дали се касае за пропуснати срокове по небрежност или Георгиев умишлено не е подал документи, защото е размислил за изграждането на фермата. Ако обаче възложителят все още има намерение да прави бизнес в Чоба, то законът му дава 14-дневен срок да обжалва решението на екоинспекцията.

Правят ферма за хиляди змии, хлебарки и плъхове край ПловдивОчаква се ОВОС от РИОСВ-Пловдив

Припомняме, че новината за фермата предизвика полярни мнения, като едни приветстваха идеята, чиято цел е още продажба и провеждане на лабораторни опити с животните. Според други не е подходящо в близост до населеното място да се отглеждат подобни екземпляри, а трети се обявиха против експериментите с животни.

Спрямо инвестиционното намерение в имот с площ от близо 3 дка се  предвижда изграждане на еднофамилна жилищна сграда и ферма за влечуги, гризачи и инсекти. В парцела се предвижда да бъдат построени една жилищна къща с РЗП от 260 кв.м, както и сграда, в която ще бъдат разположени две ферми за животните, с общо РЗП от 1120 кв.м.

Какво се планира да се отглежда там?

Видовете гризачи предвидени за отглеждане са лабораторен плъх (Rattus norvegicus) и лабораторна мишка (Mus musculus). Броят им ще е около 10 000 и ще се отглеждат по интензивен метод. Във фермата ще има отделно обособени помещения за отглеждане на плъховете и мишките. Те ще се отглеждат на специални стелажи с вградени клетки. Стелажите ще са оборудвани с вентилационни отвори и гравитачна водна система, вградено корито за храна и заключващ механизъм.  

Сред влечугите предвидени за отглеждане са кралски питон (Python regius), мрежест питон (Puthon reticulatus), млечна змия (Lampropeltis triangulum) и леопардов гекон (Eublepharis macularius). Броят им ще е около 3000 и ще имат отделно обособено помещение за отглеждане на влечуги. Предвижда се във фермата да бъдат отглеждани и около 30 000 инсекти. Сред видовете са бразилска хлебарка (Blaptica Dubia), супер червей (Zophobas Mono) и брашнян червей (Tenebrio Molitor)