След кратко боледуване на 61-годишна възраст почина заместник-кметът на Община Пещера инж. Николай Георгиев Атанасов, съобщава Телемедия.

Той беше заместник на кмета Йордан Младенов в мандата 2019-2023 г. и отговаряше за териториално и селищно устройство, Общинска собственост, Общинско предприятие Чистота и поддържане на общинската инфраструктура, Общинско предприятие Паркинги и пазари, Общинско търговско дружество ВКС ЕООД - Пещера, отбранителна и мобилизационна подготовка.

Инж. Атанасов ръководеше, координираше и контролираше дейността на екипите за управление на проекти в Общинска администрация.

Инж. Николай Атанасов е роден на 9.11.1959 г. в гр. Брацигово.