10 души от Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания в Пловдив е затворен заради положителни проби на Covid-19 . Всички лица, настанени в дома на ул. „Ген. Тотлебен“ в район „Южен“, са заразени с вируса. От тях 7 са над 18 години. 

Някои са проявили типични симптоми на заболяването още миналата седмица, други са дали положителна проба, но нямат симптоматика.  

Част от социалните работници, които полагат грижи за децата, също са дали положителна проба. Общо петима са заразените, но проявяват сравнително леки симптоми на заболяването. Двама социални работници ще бъдат командировани в дома, за да полагат целодневни грижи за децата. 

Децата са под постоянен медицински контрол и положението е овладяно.