Служител на Държавна агенция за бежанците/ДАБ/ отказа международна закрила на афганистанец, избягал от Близкия изток в края на 2020г. Мъжът, който бил временно регистриран в Пловдив, обжалвал пред местния Административен съд, като изтъкнал, че решението е незаконосъобразно и в нарушение на ЗУБ /Закон за убежището и бежанците/.

Историята на афганистанецът М.Р. на българска територия започнала на 25 ноември 2020г., когато пристигнал в страната ни и подал молба за закрила. Последвало интервю с интервюиращ орган към ДАБ в началото на декември, в което било проучено вътрешното състояние на Афганистан.

Държавният служител, че не счел за обосновано искането на бежанеца и така се стигнало до първия отказ, който М.Р. получил. Той бил издаден от зам.-председателя на агенцията по бежанци.  Затова през април афганистанецът се обърнал към съда, в опит да докаже, че ДАБ погазва закона. Жалбата му разгледал АС-Хасково, но я отхвърлил.

След като видял, че съдът няма да му помогне М. решил отново да подаде молба за хуманитарна помощ. Органи на ДАБ отново проучили актуалната политическа и икономическа обстановка в Афганистан, която към 19 април 2022г. не представлява опасност за него. Затова и вторият му опит да стане обект на международна закрила в България бил неуспешен.

Обосновката на Агенцията по бежанците обаче е много любопитна. Институцията мотивирала решението си с това, че новите управляващи в Афганистан са завели политика на противодействие на трафика на наркотици и са блокирали маршрутите за транзит към съседни държави.
Интервюиращият орган отчел, че липсва информация дали посевите от опиумен мак са унищожени и дали остава възможността те да бъдат използвани за източник на финансови ресурси с оглед икономическата криза. По каква причина това е свързано с М.Р. не става ясно от решението на съда.

Освен всичко останало било взето предвид, че повече от 1 милион афганистанци са избягали през последните месеци, но рекордните 1,2 милиона души са се върнали (или са депортирани) от Иран и Пакистан. Вследствие на тази информация се стигна до заключението, че липсват данни ситуацията в Афганистан да е опасна за М.Р.

Според магистратите, разглеждали жалбата на афганистанеца, интервюиращият орган на агенцията е изпълнил законосъобразно задълженията си по проучване на обстановката в държавата от Близкия изток. Съдът посочва още, че самият М.  е можело да предостави данни, ако има по-различни сведения за обстановката там. Той обаче не го е направил.

„Безспорен факт е, че Афганистан е относително сигурна страна на произход, където за жалбоподателя не съществува опасност от преследване и нарушаване на човешките му права. Макар да счита тази преценка на органа за немотивирана, жалбоподателят не сочи никакви нови доказателства, които да обосноват друг правен извод“, мотивират се от съда.

Затова Административен съд-Пловдив отхвърлил жалбата на афганистанеца срещу решението на интервюиращ орган на Държавната агенция за бежанците. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно, а М.Р. няма да получи статут на международна закрила в страната ни.