Министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков разпореди цялостна проверка на всички звена, имащи отношение за случай в пловдивското СУ "Найден Геров", където са писани оценки на мъртва ученичка. Възложен е пълен одит на училището, Регионалното управление на образованието и дирекция "Организация и контрол", съобщиха от МОН.

До момента подобни инспекции са правени изключително рядко, като обикновено проверките се ограничават до училището или съответното регионално управление. "Този случай не само е извън моралните норми, но и дава индикация за притеснителен формализъм, който се допуска на различни нива в системата на образованието. Подобно нещо няма да бъде допуснато и ще бъде проучен в детайл всеки аспект и всяко взето отношение от експертите на всички нива", подчерта министър Цоков.

Фактологията до момента показва, че Регионалното управление на образованието в Пловдив е било сигнализирано, че в СУ „Найден Геров“ продължават да се пишат оценки на ученичка, която е загубила живота си. Това продължавало с месеци от повече от един учител. Основното съмнение е, че е направено, за да се получава държавна субсидия за съответния ученик или за да не се допусне разформироване на паралелката.

Управлението е установило нарушението, но е имало само препоръка да се изискат обяснения от директора и да се предвидят допълнителни квалификации за училищния състав. Без коментари от съответната дирекция в МОН докладът стигнал за одобрение до министъра. В тази ситуация проф. Галин Цоков възлага нов, цялостен одит на всички звена, допуснали казусът да остане без никакви реални действия. На база на комплексната проверка министърът очаква да бъде дадено и категорично становище дали не следва да бъде сезирана прокуратурата.