1162 деца взеха участие в проведеното на 1 август 2023 г. класиране за прием в детските градини и ясли. От тях 896 са на яслена възраст, 119 за първа възрастова група, 47 за втора възрастова група, 61 за трета група и 39 за четвърта възрастова група (за 6-годишни деца). Част от децата кандидатстват за преместване.

Обявените места бяха общо 621, от тях за яслените групи – 291, за първа група – 153, за втора – 60, за трета – 58 и 59 свободни места за четвърта група. Все повече нараства броят на приетите и в яслените групи деца, тъй като наближава моментът, в който 3-годишните ще напуснат яслите и ще постъпят в първа група в детските градини.

Броят на класираните деца е 366, от които 271 деца са класирани за яслените групи, 39 за първа група, 20 за втора група, 16 за трета група и 20 деца за четвърта група. Причината за малкия брой класирани деца спрямо обявените места е желанието на родителите децата им да бъдат приети в точно определени детски заведения, в които местата не са достатъчни за всички.

Важно за записването на класираните деца е да бъде спазен срокът 9 август 2023 г., включително, до който родителите им трябва да подадат документи за записване в детските заведения, в които са приети.

Следващото класиране ще се проведе на 22 август. Свободните места за него ще бъдат обявени в срок до 10 август включително. При кандидатстване за прием и подбора на детски заведения от изключително значение е родителите да се съобразят с наличните свободни места. Те следва да са по-активни, да се запознаят с местата, с адресите на яслите и градините и условията в тях, за да изберат подходящите, възможни за класиране детски заведения.

За първа възрастова група (за родените през 2020 година деца) повечето места вече са заети. След настоящото класиране остават незаети общо 114 места за тази възрастова група.

Крайният срок за подаване на заявление онлайн за следващото класиране е 20.08.2023 г. – 23 ч. 59 мин. За тези, които подават заявления на хартиен носител при директорите на детските градини или детските ясли, срокът е 17 ч. на 17.08.2023 г.