Европейската банка за възстановяване и развитие е готова да подкрепи Община Пловдив и нейната инвестиционна програма. Това става ясно по време на среща на кмета Здравко Димитров и зам.-кмета Илия Кирчев с вицепрезидента на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) Ален Пилу. Официалната визита на Пилу в България, за да  се запознае с нуждите на големите общини и да предложи финансови инструменти за тяхната реализация.

Ален Пилу представи стратегията на ЕБВР за България в периода 2020-2025 г., която  има за цел да подкрепи на конкурентоспособността на българските малки и средни компании чрез подобряване на тяхното управление и адаптация към демографските предизвикателства. За ключови български общини, каквато е Пловдив,  е предвидено финансиране на инфраструктурни проекти, които да подобрят регионалната свързаност и да наложат екологични решения в общините и засилване на устойчивостта на финансовото посредничество.

Кметът представи основните акценти от управленската програма за следващите четири години и представи основните инфраструктурни обекти, които имат за цел да подобрят свързаността между кварталите, да облекчат движението, а от там да се подобри и чистотата на въздуха. Имаме желание също да инвестираме в електробуси и енергоспестяващо улично осветление, което намали потреблението на енергия и разходите за тока.

ЕБВР има готовност, при желание от Община Пловдив, да обсъди възможностите за финансиране на част от обектите, в това число и завършването на втория етап от бул. „Северен“.