Министърът на околната среда и водите Министър Димитров ще се срещне с регионалните структури на МОСВ заради създалото се напрежение в системата. Той е получил тревожни писма от множество от регионалните структури на МОСВ с настояване за извънредна среща във връзка със създалото се напрежение в системата. 

В писмата се настоява да бъде обсъдена създалата се обстановка на несигурност и недоверие в администрацията след проведените акции, проверки и арести в структури от системата на МОСВ.

Според ръководителите на структурите това води до стрес и несигурност при вземане на решения и осъществяване на контролните и превантивни функции на служителите. Затруднено е изпълнението на техните задължения. Случващото се води до демотивация и страх сред служителите. Заявено е намерение на утвърдени експерти за подаване на оставки и напускане на системата.

Освен това голяма част от потенциала на инспекциите бил ангажиран всекидневно, включително извън работно време, за подготовка на голям обем документация, копия на преписки, проверки и обяснения във връзка с водените множество производства.

"Всичко това пречи на нормалното функциониране на администрацията в полза на гражданите", пише в писмата. Изразяват се опасения, че в обществото възниква недоверие към структурите като институции, опазващи околната среда. 

Във връзка с изразените силни тревоги на служителите министърът на околната среда Емил Димитров насрочи извънредна среща, на която са поканени директорите на 16-те Регионални инспекции по околната среда и водите, 4-те Басейнови дирекции и 3-те национални парка.  

Срещата ще се състои в петък, 28 февруари 2020 г. в 11 ч. в сградата на МОСВ в София.