Увеличение на домашното насилие в периода на кризисните мерки у нас. Това отчетоха от МВР. Сигналите са се увеличили, макар и с малки темпове, заяви на брифинг главният секретар на МВР – Ивайло Иванов.

„ През 2019 година имахме средно около 72 обаждания от хора, станали жертва на домашно насилие на ден. Ако има такива сигнали се реагира веднага. От 16 март до 1 април обажданията за този вид деяния са 77, а от 1 април до 5 април – 74 случая. В закона за извънредното положение бяха предвидени тези случаи и в момента те се препращат веднага към съда, за издаване на заповеди за незабавна защита. От съда пък се изпраща към съответното управление, за да се реагира незабавно”, каза главният секретар.

Припомняме, че преди два дни Министерският съвет прие Национална програма за превенция и защита от домашно насилие за 2020 г. Програмата е разработена от четири министерства - на вътрешните работи, на правосъдието, на труда и социалната политика и на финансите.

В документа са посочени дейностите, които следва да се реализират през тази година, отговорните органи, източници на финансиране, сроковете за изпълнение на тези дейности, както и очакваните резултати. Предложени са законодателни, институционални и организационни мерки, мерки за превенция, за обучение и квалификация, за защита, възстановяване и реинтеграция на пострадалите от домашно насилие, както и мерки за контрол и оценка.