Пловдивските ресторантьори започват символични протестни действия, съобщи представителя на Българската ресторантьорска и хотелиерска асоциация Енчо Енев за TrafficNews. Скоро във всички ресторанти, хартиените подложки с логата на различните заведения или брандове напитки, ще бъдат заменени с подложки на които ще пише "протест" , а клиентите ще могат да се запознаят с причините , които са подтикнали собствениците на заведения към тази крайна стъпка. 

Протестът е срещу Наредба 18 за касовите апарати и срещу ежедневните акции на служители на НАП, след които дори и за дребни нарушения ресторанти и дискотеки биват затваряни за различни периоди. Ресторантьорите настояват да бъде намален и ДДС на бранша. Те припомнят, че в съседни държави като Гърция ДДС- то е 12 %, а в Румъния - 5%. 

Браншът протестира срещу големият брой наредби и изисквания, които според тях създават корупционна среда.  Според ресторантьорите при сега действащото законодателство е почти невъзможно да работиш законно и да печелиш от това. "Печелят единствено собствениците на заведения, които крият оборот и не плащат данъци. Сивият сектор е голям, но за съжаление рестрикциите са само срещу тези, които работят легално" , коментират пловдивски ресторантьори. 

В средващите седмици в цалата страна започват срещи на представители на БХРА във всички големи градове , на които ще бъдат обсъдени действия и евентуални реални протести с масово затваряне на заведения. 

Днес стана ясно, че срокът за привеждане на дейността на търговците, които използват софтуер за управление на продажбите (СУПТО), с изискванията на Наредба Н-18 няма да бъде удължаван.

Важни крайни срокове по Наредба Н-18

31 януари 
Всички лица, използващи софтуер за управление на продажбите - независимо дали са или не са регистрирани по ЗДДС, трябва да приведат използвания от тях софтуер в съответствие с нормативните изисквания и да сменят или модифицират фискалните си устройства до 31 януари 2020 г.

Производител/разпространител може да разпространява софтуер, който не отговаря на изискванията, определени в наредбата, до 31 януари 2020 г.

От 1 февруари фискалните бонове, издавани от ЕСФП, следва да съдържат и данни за размера на ДДС, акциз, покупна и продажна цена на горивата във всяка касова бележка.

29 февруари
Лицата, които извършват сервизно обслужване и ремонт на ИАСУТД, привеждат дейността си в съответствие с разпоредбите на наредбата. Издадените удостоверения за регистрация на тези лица са валидни до 29 февруари 2020 г.

Т
Лицата, използващи софтуер за управление на продажби, подават информацията относно използвания от тях софтуер в търговските обекти до 31 март 2020 г. 

Лицата, избрали алтернативната възможност за отчитане на извършваните продажби – СУПТО със стандартизиран одиторски файл, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на наредбата до 31 март 2020 г.

Лицата, които извършват продажби на стоки или услуги чрез електронен магазин и отговарят на условията, предвидени в наредбата, са длъжни да приведат дейността си в съответствие с всички изисквания в срок до 31 март 2020 г.

30 април 
Лицата, които извършват сервизно обслужване и ремонт на фискални устройства, привеждат дейността си в съответствие с разпоредбите на наредбата. Издадените удостоверения за регистрация на тези лица са валидни до 30 април 2020 г.

31 май 
Лицата, избрали алтернативната възможност за отчитане на извършваните продажби – СУПТО със стандартизиран одиторски файл, подават информация относно използвания от тях софтуер в търговските обекти до 31 май 2020 г.

Лицата, които извършват продажби на стоки или услуги чрез електронен магазин и отговарят на условията, предвидени в наредбата, подават информацията относно използвания от тях софтуер в срок до 31 май 2020 г.