Досегашният шеф на Плодивския Апелативен съд Магдалина Иванова е подала документи за втори мандат. Това се случи минути преди да изтече срока на втория конкурс обявен за мястото. Мандатът изтече на 5 юни, а Иванова бе декларирала пред Висшия съдебен съвет, че не желае да се кандидатира повторно. Временно до избиране на нов титуляр за ръководител на съда бе обявена съдия Вера Иванова. Първият обявен конкурс бе отменен, тъй като за мястото нямаше нито един кандидат. След това бе насрочен втори конкурс, като до вчера по обед все още нямаше подадени документи. 

Новината бе съобщена първо от председателя на Върховния административен съд (ВАС) Георги Чолаков в рамките на заседанието на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) по време на изслушването на кандидата за председател на Окръжния съд в града – Иван Калибацев, съобщи Правен свят. Минути по-късно, концепцията на съдия Иванова бе публикувана на страницата на кадровия орган.

В концепцията, с която кандидатства Магдалина Иванова заявява , че ще работи за ефективно и прозрачно управление, за осигуряване на кадрова стабилност , постигане на равномерна натовареност на съдиите в апелативния район. Осигуряване на равен достъп до правосъдие е основната цел, която кандидатът за високия пост си поставя.