Скалният мост в землището на село Тюленово, община Шабла, е обявен за природна забележителност и ще бъде вписан в държавния регистър на защитените територии, съобщиха от областната управа.

Скалният феномен наподобява арка между морето и сушата. В границите на природната забележителност, която обхваща площ от 2.4 декара, се забранява строителството с изключение на дейности, свързани с укрепване и възстановяване на Скалния мост, според издадената заповед от министъра на околната средяа и водите. Не може да се извършва и търсене, проучване и добив на подземни богатства, да се нарушава целостта и облика на скалните образувания.

В защитената територия се забранява и разпъването на палатки, поставянето на кемпери и фургони, на преместваеми обекти, паленето на огън, както и скалното катерене. Нарушителите ще се наказват според разпоредбите на Закона за защитените територии, се посочва в заповедта.