Учебната 2019/20 година започва днес за над 700 хиляди ученици от 2367 училища. Над 57 хиляди от тях ще чуят училищния звънец за първи път - близо 3 хиляди по-малко от миналата година. С около 300 по-малко ще са първолаците и в София - около 12 500. Близо 60 учебни заведения от над 2400 ще започнат учебния процес в условията на ремонт, а 8 от тях ще бъдат преместени в други школа заради обновяване и строителни дейности.

И през новата година работата по издирване на отпаднали ученици продължава - за 25 хиляди деца, които не са били открити на адресите им, както и за още 19 хиляди подрастващи, чиито родители откровено са отказали да ги пуснат на училище. 

Сред най-съществените промени през  учебната 2019/2020 година са новите учебни програми за учениците в четвърти и десети клас, както и по-голяма свобода и гъвкавост на учителите при преподаване.

Най-много промени ще има за десетокласниците, които ще учат по нови програми и в края на учебната година ще завършат първи гимназиален етап, след който могат да приключат образованието си. Заради това за първи път те ще имат задължително национално външно оценяване по български език и литература (на 9 юни) и математика (на 11 юни). По желание ще има тестове по чужд език и информационни технологии, за които при определени резултати учениците ще получават сертификати.

Очаква се в изпита по литература да бъдат включени само български автори, изучавани от осми до десети клас. Въпросите на тестовете ще бъдат с избираеми и свободни отговори. 

Единствената промяна, която се предвижда при националното външно оценяване след седми клас, е при изпита по български език и литература. В него ще бъдат включени и произведения, изучавани по литература в шести клас. Датите за оценяването ще са същите, както и за десетокласниците.

Повече промени ще има за учениците в четвърти клас. Матурите ще бъдат само по български език и литература (на 27 май) и по математика (на 29 май), но не и по "Човек и природа" и "Човек и общество", както досега. 

За първи път учебната година за четвъртокласниците ще е до 16 юни. През нея випускът, който е първият по новите програми, ще получава оценки по шестобалната система за първи път. От първи до трети клас резултатите на децата бяха оценявани със символи и категории от "отлично" до "слабо представяне".

През новата учебна година се очаква учителите да имат възможност за по-голяма гъвкавост при преподаването, тъй като им се дава право да разместват темите в учебната програма и да отделят повече време на някоя от тях, ако преценят, че има необходимост. Причината е, че отпадат част от изискванията за годишното разпределение на темите в учебната програма, което преподавателите правят.

Досега учителите трябваше да подготвят разпределение, което стриктно да следват, и задължително при разместване на учебното съдържание да искат и получат заверка от директора.

Друго улеснение и за учители, и за родители от 15 септември ще бъдат електронните дневници.  Оценките трябва да бъдат достъпни и през мобилни устройства.

В навечерието на новата учебна година просветният министър Красимир Вълчев заяви, че средната учителска заплата трябва да бъде 120% над средната за страната.

Средната брутна учителска заплата, която в момента е около 1300 лв., от януари 2020 г. ще достигне 1500 лева. През 2021 г. тя ще стане близо 1800 лв.

"Основната задача на учителя е да се подготви за час, да мотивира децата за учене, т.е. чисто учебната и възпитателната част. За съжаление, живеем в свят, в който има мащабни предизвикателства, свързани с възпроизводството на неграмотността. Това предполага много повече работа с родителите, която учителите не могат да свършат сами", каза още министър Вълчев.

По думите му в това трябва да се включат както родителите, така и институциите, но вече са изтървани няколко поколения. Той обясни и какви мерки се взимат, за да се намалят броя на децата, които напускат училище.

"Ограничихме отпускането на семейни и социални помощи, за по-дълго време се спират дори и енергийните помощи. Помощите за първи клас ще се дават на две части, като втората ще бъде обвързана с посещаемостта в училище. Назначили сме и над 200 медиатори", обясни още Красимир Вълчев.