До 991 лева достига средната месечна работна заплата в Пловдивска област в рамките на третото тримесечие на годината. Това каза Валентин Точев, главен експерт в Териториално статистическо бюро – Юг, пише Фокус.

По думите му, областта се нарежда на седмо място в страната по размер на средна месечна работна заплата, като тя е най-висока в област София – 1 504 лева, а най-ниска в област Благоевград – 743 лева. „За наблюдавания период средната месечна работна заплата за страната е 1 117 лв. – със 126 лв. или 12,7 % по-висока от тази за област Пловдив.

Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през третото тримесечие на 2018 година са получили наетите лица в икономическите дейности „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – 2 065 лв., „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – 1 799 лв. и „Добивна промишленост“ – 1 561 лева.

Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 628 лв., „Други дейности“ – 675 лева и „Транспорт, складиране и пощи“ – 756 лева“, обясни Валентин Точев.

Експертът посочи, че през третото тримесечие на 2018 година наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 1,2 % повече в сравнение със същия период на предходната година, като най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 14.6%, „Строителство“ – с 11.3% и „Култура, спорт и развлечения“ – с 8.1%.

Валентин Точев добави, че спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата в областта нараства със 7.5 % в обществения сектор, а в частния сектор – със 6.5 %.