Една от най-големите въпросителни в инфраструктурното развитие на Пловдив, не само продължава да бъде с неясен отговор, но мистерията около нея е все по-голяма.  Въпросът ще се бутне ли Бетонният мост, преди да бъде пуснат пробива под Централна гара и до момента е без отговор, а от НКЖИ, които трябва да изготвят процедурите, дават уклончиви отговори.

Това личи и от официалните отговори от държавната компания по тръжната документация за обществената поръчка. В нея фирма, която има интерес да извърши дейностите, е задала редица въпроси към НКЖИ относно съдбата на Бетонния мост.

Тя е попитала дали фирмата изпълнител трябва да демонтира моста и, че поради липса на всякаква конкретика в документацията, задава въпроса коя фаза трябва да бъде изпълнена първа – демонтажа или пробива под гарата.

Отговорът на НКЖИ пък е бил следният:

„Възложителят няма специфично изискване в коя от обявените фази да се предвидят тези дейности”. Това се случва на фона на изявлението пред медиите на директора на КНЖИ  Красимир Папукчийски, който каза, че се търс вариант, при който Бетонният мост да бъде запазен.

Самата обществена поръчка на стойност от 79,8 млн. лева за реализацията на пробива под Централна гара вече е затворена.  

Поръчката е разделена на три етапа, като първите два включат проектирането и строителството на съоръжението, а третият е изваждане на сертификат за оперативна съвместимост.

Освен пробива под гарата, който трябва да свърже бул. „Васил Априлов” с бул. „Македония” и „Димитър Талев”, в предмета е смяна на жп линиите,  модернизация на жп системите и оборудването, както и направата не пешеходни пасарелки и подлези. Очаква се скоро да станат ясни фирмите, които са подали документи за участие в поръчката .

В същото време друга поръчка по жп възел Пловдив, която е на стойност от близо 111 млн. лева без ДДС, бе пусната отново след жалба в КЗК. Нито от комисията за защита на конкуренцията, нито от ВАС, са видели нещо нередно при условията. Заради забавянето оферти по нея ще се приемат до 24 септември.  

Първият етап включва  рехабилитацията на железопътни участъци Пловдив-Крумово и Пловдив–Скутаре, както и четирите гари - гара Пловдив Разпределителна, гара Тракия, гара Скутаре и гара Крумово. Тя включва модернизацията на железния релсов път, съоръжения - подлези, надлези и пасарелки, контактна мрежа и системи за сигнализация и телекомуникации по горепосочените железопътни участъци и зони.

Освен всички подобрения и ремонти, ще бъдат изградени и шумозащитни съоръжения в урбанизираните територии и предпазни огради по цялото протежение на жп линията. Целият проект е на стойност от над 200 млн. лева.