Тази вечер в пловдивския квартал Съдийски се проведе истински микрореферендум. Над 60 жители на квартала гласуваха и решиха на терена на ул. "Стоян Михайловски" 13 да бъде изградена чисто нова ясла с 4 групи и млечна кухня, а лично кметът Иван Тотев каза заветното „да“. Той от своя страна се появи изключително неочаквано на среща, за която бе обявено, че ще присъстват кметът на „Централен“ Георги Стаменов и зам.-кметът “Спорт, младежки дейности и социална политика” Георги Тютюков.

След като „Съдийски” въстана: Търсят вариант за изграждането на детски ясли и градина СНИМКИПловдивчани от района и зам.-кметът Георги Титюков пишат писмо до управляващия орган, канят и зам.-министър

Припомняме, че дебатът и породилото се около него напрежение започна с нежеланието на живущите в района теренът да бъде използван за изграждане на Център за настаняване от семеен тип и преходно жилище за младежи. Те настояха за изграждане на детско заведение, тъй като по техните думи такава социална инфраструктура е много належаща, а и не желаят малолетни деца от ромски произход да бъдат заселвани в квартала.

Решението за изграждане на защитени къщи за изоставени деца бързо бе преосмислено и кметът на „Централен“ излезе с предложение теренът от 2,5 декара да бъде използван за детска площадка и паркова зона, а в ЦДГ „Радост“ да бъде изградена допълнителна пристройка и капацитетът ѝ да бъде разширен с две групи – една яслена, и една за градина. Георги Тютюков обаче излезе с предложение там да бъде ситуирана желаната ясла с млечна кухна, а идеите на двамата се сблъсъкаха по време на обсъждането на Бюджет 2019 в Общинския съвет.

Стаменов: Търсим възможности за увеличаване на капацитета на детските заведения в СъдийскиИма вариант за преобразуването на ДГ “Радост“ в детски градини с яслени групи

Именно поради тази причина беше инициирана днешната среща, на която Иван Тотев обясни, че има райони с недостиг, заради наплива, но и такива със свободни места в детските заведения и даде аргументи дали е разумно решението за изграждане на ново детско заведение. 

„Най-голям дефицит има в районите „Северен“ и „Южен“, където сме взели мерки“, посочи Тотев и подчерта, че засега проблемът в „Централен“ не е толкова голям, тъй като има четири детси ясли. 

„Ако тук направим нова ясла, капацитетът от примерно 120 деца, може да бъде запълнен, ала голям процент от децата ще бъдат от други райони. Това ще означава движението в района да стане кошмарно, всяка сутрин и вечер родители ще спират автомобилите си тук. Освен това, ако тръгнем да правим тепърва нова ясла, това ще означава, че проблемът с недостиг на места няма да бъде решен скоро. Ако разширим ЦГД „Радост“, можем да имаме нови две групи още септември“, посочи градоначалникът.

Тези аргументи за етапност, сериозни времеви порядки, повече финансови средства и заложен транспорт проблем, не трогнаха жителите на „Съдийски“, които настояха за нова ясла.

"Кой взима решенията, ние искаме нова ясла, а не пристройка за 2 групи", обадиха се няколко души от насъбралите се. Кметът им отговори, че са тук именно, за да обсъдят и да излязат с решение. След неколкократна конфронтация на тема демография и различни според някои несъответства в изискуемите квадратни метри, които се падат на едно дете, след като присъстващ на срещата архитект поясни, че според него проектът за пристройка няма да изпълни законови изисквания – хората категорично се обединиха около строежа на ново детско заведение, въпреки по-далечните срокове. Те изтъкнаха, че все пак ще решат проблема в дългосрочен план. Решението беше уважено от градоначалникът. 

При така създалата се ситуация следва да се обяви обществена поръчка за изготвяне на проект на новата ясла за 4 групи, както и прилежащата към нея млечна кухня, като според първоначална информация тя ще бъде а стойност около 65 хил. лева. Това обаче ще бъде само първата крачка, преди да се пристъпи към разрушаване на сегашните стари сгради и стартиране на процедура за самото изграждане на детското заведение. 

Пловдивчани настръхнаха: Заселват безнадзорни ромчета край домовете ни, ще се друсат и крадатЖители на Съдийския квартал скочиха срещу нова социална услуга на Община Пловдив