Откриха „приказна стая“ за деца със специални нужди в пловдивското училище  „Кочо Честеменски“. Това е  специално оборудвано помещение в училището, което ще бъде използвано от децата със специални образователни потребности и техните преподаватели. 

„Идеята е „Приказната стая“ да наподобява домашната обстановка с отделни обособени пространства: за почивка, за музикални игри, за логопедични упражнения. Закупихме и touch  screen със специална програма за деца със СОП,“ каза директорът на училището Златка Алдженаби.

Оборудването и е изцяло финансирано от бюджета на училището за обучението, адаптацията и изграждане на социални умения на шест ученика със СОП. ОУ „Кочо Честеменски“ кандидатства по проект на Община Пловдив “Модернизация на учебния процес“, за да дооборудва стаята с интерактивен под и 3D принтер. „По този начин ще се визуализира учебния материал, което ще улесни усвояването му от учениците,“ допълва екипът на заведението, което тази година ще отбележи 79 години от своето основаване.